Изберете страница

Началото на юли, 2014г. членове на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа предложиха резолюция за „Човешките права и етичните въпроси относно сурогатството“. Дай своя глас за защита човешките права и достойнство на жените и децата въвлечени в него, като го подкрепиш с подписа си:

„Практиката на сурогатството, чрез която една жена приема да забременее, износи и да роди бебе за някой друг е бързо нарастващ феномен, поставяйки сложни предизвикателства за човешките права на жените и децата, които са въвлечени.

Сурогатството уронва човешкото достойнство на жената, като тялото и репродуктивната му функция са използвани като стока.

Комерсиалното сурогатство, при което сурогатната майка получава заплащане отвъд разходите по износването на детето за някой друг, въпреки че е забранено в повечето европейски страни, е често срещана практика.

Европейците отиват в чужбина за да се сдобият с бебе, а след това изискват признаването на произхода му в родната си страна. Нерегулираното естество на сурогатството поставя допълнителни въпроси, които разглеждат експлоатацията на жените в неравностойно положение и репродуктивния туризъм, завършващ с „продажба на бебета“ на черния пазар.

Практиката на сурогатството не зачита правата и човешкото достойнство на детето и го превръща в продукт. Според Конвенцията за правата на детето, децата имат право да бъдат защитени от насилие и експлоатация и призовава страните да действат в защита интересите на децата. Споразумението за сурогатство превръща бебето в стока за търговия. Освен това сурогатството манипулира идентичността и произхода на детето, и го лишава от всякакви претенции спрямо гестационния (сурогатния, бел.р.) родител, което скорошно проучване подчертава, че е вредно за развитието и благосъстоянието на бебето.

Парламентарната асамблея следва да разгледа въпросите, които произлизат от практиката на сурогатството, особено връзките й с репродуктивното здраве на жената, трафика на хора и правата на децата, и да обсъди средствата за адресиране на проблема.“

Подкрепи предложението за резолюция срещу сурогатството

До българските членове на ПАСЕ

Уважаеми дами и господа, членове на ПАСЕ,

В началото на юли, 2014г. ваши колеги от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, предложиха резолюция* за “Човешките права и етичните въпроси относно сурогатството”.

В нея се казва, че сурогатството уронва човешкото достойнство на жената, като тялото и репродуктивната му функция са използвани като стока. Комерсиалното сурогатство, въпреки че е забранено в повечето европейски страни, е често срещана практика.

Практиката на сурогатството не зачита правата и човешкото достойнство на детето и го превръща в стока за търговия. Според Конвенцията за правата на детето, децата имат право да бъдат защитени от насилие и експлоатация и призовава страните да действат в защита интересите на децата. Освен това сурогатството манипулира идентичността и произхода на детето, и го лишава от всякакви претенции спрямо сурогатния родител, което е вредно за развитието и благосъстоянието на бебето.

Настоявам за Вашата подкрепа на предложението за резолюция, за да може да бъдат защитени правата на жените и децата. Подкрепата ви ще съдейства ПАСЕ да разгледа въпросите, които произлизат от практиката на сурогатството, свързани с репродуктивното здраве на жените, трафика на хора и правата на децата и да се обсъдят средствата за адресиране на проблема.

Благодаря ви,

*http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21092&lang=en превод на български: http://civilactionbg.com/?p=23

%%вашият подпис%%

11 подписи = 1% на целта
0
1,000
Асоциация Общество и Ценности защитава личните ви данни и ще ви информира за тази и други кампании. Вашият email адрес няма да бъде показван или предоставян на трети страни.

Текстът на резолюцията в оригинал на английски език можете да видите в сайта на ПАСЕ на: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21092&lang=en

Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.