Изберете страница

Управляващите сериозно възнамеряват да направят задължителна предучилищната подготовка за децата от 4 годишна възраст. Това стана ясно от гласуваните в последния момент средства в Закона за бюджета за целта. Подобна мярка ще наруши и изземе правата на родителите, включително правото им да избират алтернативни форми на обучение за децата си. Несправедливо е да се наказват родителите, които са намерили начин да осигурят по-добра среда и искат да се погрижат за развитието на детето си. По тази причина възобновяваме събирането на подписи на петицията по-долу, създадена август 2017, по повод същите намерения. Ще получите съобщение ако сте я подкрепили тогава. Ако сте я подкрепили по-рано, а сега желаете да оттеглите подписа си – пишете ни.

Дай своя глас, като подкрепиш писмото по-долу срещу задължителната предучилищна подготовка за 4 годишните! Сподели я и с други, за да може заедно да поискаме от народните представители да отхвърлят това предложение!

Уважаеми г-н Министър,
Уважаеми Дами и Господа, народни представители,

Искам да изразя своята загриженост във връзка с предприетите действия за узаконяване на задължителното предучилищно обучение за 4-годишните деца. 

Считам, че опитите за включване на децата от най-ранна възраст:

1. Нарушават Конституцията на България – чл. 53, ал.2, според който училищното, а не – предучилищното, обучение е задължително.

2. Нарушават редица водещи международни спогодби, по които България е страна и според които семейството е водещо за начина на образоване на своите деца – ЕКПЧ Протокол 1, чл. 2; Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (чл. 14 и чл. 26 ал.3), Международният пакт за гражданските и политически права чл. 18, ал. 3, Международният пакт за икономически, социални и културни права, чл. 13.

3. Нарушават правата на родителите. Според чл. 47, (1) от Конституцията “Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата”. Решенията за децата са приоритет на родителите. Държавата е длъжна да ги подпомага в техните решения, а не обратното.

4. Нарушават правата и най-добрия интерес на децата. Редица изследвания показват, че в тази ранна възраст децата имат потребност предимно от сигурност, грижовна семейна среда, много обич, лично внимание, индивидуална работа и присъствието на значим/и възрастен/ни, а не от институционализиране.

5. Тези опити са в разрез с образователните политики в ЕС. Задължителното образование в европейските държави е изключително преобладаващо от 6 годишна възраст. Не съществува европейски документ, който да изисква въвеждане на задължително предучилищно образование за децата на 4 годишна възраст.

Несправедливо е да се наказват родителите, които са намерили начин да осигурят по-добра среда и искат да се погрижат за развитието на детето си. 

Във връзка с гореизложеното учтиво настоявам да отхвърлите въвеждането на задължителното предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст!

С уважение,

Кажи "НЕ" на задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните!

Уважаеми г-н Вълчев,  Уважаеми Дами и Господа, народни представители,

Уважаеми г-н Вълчев,  Уважаеми Дами и Господа, народни представители,

Искам да изразя своята загриженост във връзка с предприетите действия за узаконяване на задължителното предучилищно обучение за 4-годишните деца. 

Считам, че опитите за включване на децата от най-ранна възраст:

  1. Нарушават Конституцията на България - чл. 53, ал.2, според който училищното, а не – предучилищното, обучение е задължително. 

  2. Нарушават редица водещи международни спогодби, по които България е страна и според които семейството е водещо за начина на образоване на своите деца - ЕКПЧ Протокол 1, чл. 2; Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (чл. 14 и чл. 26 ал.3), Международният пакт за гражданските и политически права чл. 18, ал. 3, Международният пакт за икономически, социални и културни права, чл. 13.  

  3. Нарушават правата на родителите. Според чл. 47, (1) от Конституцията “Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата”. Решенията за децата са приоритет на родителите. Държавата е длъжна да ги подпомага в техните решения, а не обратното.

  4. Нарушават правата и най-добрия интерес на децата. Редица изследвания показват, че в тази ранна възраст децата имат потребност предимно от сигурност, грижовна семейна среда, много обич, лично внимание, индивидуална работа и присъствието на значим/и възрастен/ни, а не от институционализиране.

  5. Тези опити са в разрез с образователните политики в ЕС. Задължителното образование в европейските държави е изключително преобладаващо от 6 годишна възраст. Не съществува европейски документ, който да изисква въвеждане на задължително предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст.

Несправедливо е да се наказват родителите, които са намерили начин да осигурят по-добра среда и искат да се погрижат за развитието на детето си. 

Разширяването на задължителния обхват на образователната система, не само, че няма да реши проблемите и, но ще отклони необходимите за реформата и ресурси.

Във връзка с гореизложеното учтиво настоявам да отхвърлите въвеждането на задължителното предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст!

С уважение,

%%вашият подпис%%

9,013 подписи = 60% на целта
0
15,000

 

На снимката: Родители на протест пред Парламента срещу задължителната предучилищна подготовка за 4-годиншите, 12.12.2012г. Фотограф: Иво Орешков
Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.