Изберете страница
Нужна е подкрепата ви, за да спрем въвеждането на задължителното сексуално образование от най-ранна детска възраст. Напоследък все по-често се правят призиви за това, а стандартите за обучение на Световната здравна организация за Източна Европа са крайно неподходящи.

В някои училища сексуални обучения вече се провеждат от представители на неправителствени организации, не рядко в отсъствието на преподавател.

Подкрепи петицията по-долу срещу провеждане и задължителното въвеждане на сексуалното образование в детските градини и училища! Нека заедно защитим правото на родителите да избират вида образование за своите деца!

ДО: МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛЧЕВ,

Силно сме обезпокоени от провеждане на сексуално обучение и призивите за въвеждане на задължително сексуално образование в детските градини и училища.

Считаме, че въвеждането на системно сексуално образование не е решение за повишената сексуална активност, предпазването от болести предавани по полов път, ранните бременност и раждания в тийнейджърска възраст[1]Системното сексуално образование в училищата се е доказало като неефективна и неуспешна стратегия за здравето на подрастващите. Това сочат 100 от най-задълбочените съвременни проучвания[2] за сексуалното образование в световен мащаб. То е причина за голям брой негативни последствия, изразяващи се в: намалена употреба на презервативи, повишена сексуална активност, увеличен брой на партньорите, забременяване, болести, предавани по полов път и др.

Намираме за крайно неподходящи стандартите и препоръките на Световната здравна организация за “Сексуално образование в Европа[3]. Според същите децата от 0 до 4 г. трябва да са информирани за „удоволствието и насладата, извличани от докосване на тялото, ранна детска мастурбация“, за „правото да се изследва половата им идентичност“ и т.н.

Съгласно Конституцията и редица водещи международни спогодби, по които България е страна, семейството е водещо за начина на отглеждане, възпитание и образоване на своите деца.

Всеобщата декларация за правата на човека (чл. 26 т.3) посочва, че родителите имат право, с приоритет, да избират вида образование, което да получат техните деца”.

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, чл. 2 пр.1, се казва, че “при изпълнението на функциите, поети от нея в областта на образованието и преподаването, държавата зачита правото на родителите да осигуряват на своите деца образование и преподаване в съответствие със своите религиозни и философски убеждения”.

В тази връзка апелираме към Вас да се откажете от въвеждането на задължително системно сексуално образование в детските градини и училища.

Настояваме за Вашето разпореждане при провеждане на дейности и обучения, касаещи здравното и/или сексуално образование (регламентирано в Наредба 13 от 21.09.2016г.) да става единствено и само със задължително предварително информиране за целите и съдържанието на дейностите и получаване на писмено съгласие от родителите или законните настойници на децата.

Апелираме към Вас да не допускате събирането и споделянето на информация, касаеща децата, техния личен и семеен живот (анкети, формуляри, въпросници, психологически тестове, интервюта, запитвания и др.) без изрично писмено съгласие на родителите. 

Настояваме също така да предприемете нужните действия за стриктен контрол и спазване на Вашето нареждане (9105-117 от 03.04.2019г.)[4], с цел “да не се допускат: анкети, въпросници, информационни материали, беседи срещи и обучения изискващи от учениците да определят половата си идентичност; Да не се допуска разпространението на материали с порнографско съдържание, противоречащи на добрите нрави и на обществените норми на поведение, включително такива съдържащи насилие… По теми, по които липсва обществен консенсус и не са задължителни допускането им в образователните институции може да се осъществи при вземане предвид мнението на родителите.“

Считаме, че образователните и здравни институции следва да подпомагат родителите/настойниците в тази област, зачитайки техните права.

Очакваме Вашата своевременна реакция и отговор.

С уважение*,

 

Не желая да образовате сексуално децата!

  

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛЧЕВ,

Силно сме обезпокоени от провеждане на сексуално обучение и призивите за въвеждане на задължително сексуално образование в детските градини и училища.

Считаме, че сексуалното образование не е решение за повишената сексуална активност, предпазването от болести предавани по полов път, ранните бременност и раждания в тийнейджърска възраст.  Сексуалното образование в училищата се е доказало като неефективна и неуспешна стратегия за здравето на подрастващите. Това сочат 100 от най-задълбочените съвременни проучвания за сексуалното образование в световен мащаб. То е причина за голям брой негативни последствия, изразяващи се в: намалена употреба на презервативи, повишена сексуална активност, увеличен брой на партньорите, забременяване, болести, предавани по полов път и др.

Намираме за крайно неподходящи стандартите и препоръките на Световната здравна организация за “Сексуално образование в Европа”. Според същите децата от 0 до 4 г. трябва да са информирани за „удоволствието и насладата, извличани от докосване на тялото, ранна детска мастурбация“, за „правото да се изследва половата им идентичност“ и т.н.

Съгласно Конституцията и редица водещи международни спогодби, по които България е страна, семейството е водещо за начина на отглеждане, възпитание и образоване на своите деца.

Всеобщата декларация за правата на човека (чл. 26 т.3) посочва, че "родителите имат право, с приоритет, да избират вида образование, което да получат техните деца”.

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, чл. 2 пр.1, се казва, че “при изпълнението на функциите, поети от нея в областта на образованието и преподаването, държавата зачита правото на родителите да осигуряват на своите деца образование и преподаване в съответствие със своите религиозни и философски убеждения”.

В тази връзка апелираме към Вас да се откажете от въвеждането на задължително сексуално образование в детските градини и училища.

Настояваме за Вашето разпореждане при провеждане на дейности и обучения, касаещи здравното и/или сексуално образование (регламентирано в Наредба 13 от 21.09.2016г.) да става единствено и само със задължително предварително информиране за целите и съдържанието на дейностите и получаване на писмено съгласие от родителите или законните настойници на децата.

Апелираме към Вас да не допускате събирането и споделянето на информация, касаеща децата, техния личен и семеен живот (анкети, формуляри, въпросници, психологически тестове, интервюта, запитвания и др.) без изрично писмено съгласие на родителите. 

Настояваме също така да предприемете нужните действия за стриктен контрол и спазване на Вашето нареждане (9105-117 от 03.04.2019г.), с цел “да не се допускат: анкети, въпросници, информационни материали, беседи срещи и обучения изискващи от учениците да определят половата си идентичност; Да не се допуска разпространението на материали с порнографско съдържание, противоречащи на добрите нрави и на обществените норми на поведение, включително такива съдържащи насилие... По теми, по които липсва обществен консенсус и не са задължителни допускането им в образователните институции може да се осъществи при вземане предвид мнението на родителите."

Считаме, че образователните и здравни институции следва да подпомагат родителите/настойниците в тази област, зачитайки техните права.

Очакваме Вашата своевременна реакция и отговор.

С уважение,

[your signature]

6,300 подписа

Споделете с приятели:

   

 

[1]https://www.dnes.bg/obrazovanie/2017/05/16/ombudsmaia-zadyljitelno-seksualno-obrazovanie-v-uchilishte.341225

[2]https://www.institute-research.com/CSEReport/Global%20CSE%20Report–US%26non-US_Combined__4-1-19.pdf
На български език: http://www.sva.bg/10441077109410721/2857820

[3]https://www.marica.bg/shte-uchat-li-6-godishni-za-ednopolovi-vryzki-Article-226759.html?fbclid=IwAR2x6Zp5UaZr968u4gk3k4TCPbAoVHgI4hMniyKqcnomrluMrXt-

[4]http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/letters/mon.pdf


Ако желаете да подкрепите Становището от името на организация, която представлявате изпратете ни вашите имена, името на организацията и телефон за връзка възможно най-скоро на: sva@sva.bg


В интернет са качени примерни декларации, които може да подадете като родител/настойник в яслата/детската градина или училището на Вашето дете.  

Декларацията на Родители обединени за децата може да видите на: https://img1.wsimg.com/blobby/go/1f4a8efa-6711-4e30-8f81-521452f66aa5/downloads/Deklaracia_blank.pdf?ver=1565250348990

Други примерни декларации можете да видите на: https://www.facebook.com/groups/602378623573584/permalink/665526430592136/

Указания за подаването на декларацията може да видите на:  https://www.daspasimdecatanabulgaria.org/за-родителя/

* С подкрепата си на тази петиция вие приемате Политиката за поверителност и Правилата и условията на  www.civilactionbg.com.


КОПИЕ НА ПЕТИЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ ИЗПРАТЕНО НА: МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
, МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КЪМ 44-ТО НС, 
КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
КОМИСИЯТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НПО И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
, КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
, СВЕТИЯТ СИНОД НА БПЦ, МЕДИИТЕ


Прилагането на стандартите за сексуално орбазование в училищата в други страни вижте на:

Становището е подписано към момента от:

Гражданско сдружение Асоциация общество и ценности

Гражданско сдружение Национална Асоциация Поход за Семейството

Гражданска инициатива на родителите София

Граждански форум за защита на детето и семейството

Гражданско сдружение „Етика в медицината“

Гражданско сдружение „Избор за живот“

Гражданско сдружение „Свободен човек“

Гражданско сдружение „Вяра и просвета“

Гражданско сдружение „Институт Итера“

Гражданско сдружение „Булгарика“

Гражданска инициатива на родителите Пазарджик

Гражданско сдружение „Асоциация за съхраняване и развитие на българското изкуство“

Гражданско сдружение „Варненска занаятчийска камара“

Гражданско сдружение „Асоциация на данъкоплатците в България“

Гражданско сдружение „Сърце за България“

Гражданско сдружение „Вяра и бъдеще“

Гражданско сдружение „Родители обединени за децата“

Гражданско сдружение „Справедливост“

Фондация „Потребители за справедливост“

Фондация „Съживление“

Фондация „Светлина на Балканите“

Фондация СЕД

Фондация „Възстанови живот“

Фондация „Корнърстоун“

Фондация „Пълноценен живот“

Фондация „Актуални младежи“

Фондация „Мисия възстановяване“


Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.