Изберете страница
Нужна е подкрепата ти, за да защитим децата от въвеждането на задължително сексуално образование в детските градини и училища, залегнало в проекта за Национална здравна стратегия 2021-2030г. и не само. Програмите за сексуално образование, или т.нар. системно сексуално образование, следват стандартите за обучение на Световната здравна организация за Източна Европа, които са крайно неподходящи [3]. Системното сексуално образование е причина за голям брой негативни последствия, изразяващи се в: намалена употреба на презервативи, повишена сексуална активност, увеличен брой на партньорите, забременяване, болести, предавани по полов път и др. По тази причина продължаваме събирането на подписи на петицията по-долу, стартирана есента на 2019. Ще получите съобщение ако сте я подкрепили по-рано.

Помогни да защитим децата от вредното за тях системно сексуално образование като подкрепиш и споделиш с повече хора петицията по-долу:

ДО: МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Силно сме обезпокоени от провеждане на сексуално обучение и призивите за въвеждане на задължително сексуално образование в детските градини и училища.

Считаме, че въвеждането на системното сексуално образование не е решение за повишената сексуална активност, предпазването от болести предавани по полов път, ранните бременност и раждания в тийнейджърска възраст[1]Системното сексуално образование в училищата се е доказало като неефективна и неуспешна стратегия за здравето на подрастващите. Това сочат 100 от най-задълбочените съвременни проучвания[2] за сексуалното образование в световен мащаб. То е причина за голям брой негативни последствия, изразяващи се в: намалена употреба на презервативи, повишена сексуална активност, увеличен брой на партньорите, забременяване, болести, предавани по полов път и др.

Намираме за крайно неподходящи стандартите и препоръките на Световната здравна организация за “Сексуално образование в Европа[3]. Според същите децата от 0 до 4 г. трябва да са информирани за „удоволствието и насладата, извличани от докосване на тялото, ранна детска мастурбация“, за „правото да се изследва половата им идентичност“ и т.н.

Съгласно Конституцията и редица водещи международни спогодби, по които България е страна, семейството е водещо за начина на отглеждане, възпитание и образоване на своите деца.

Всеобщата декларация за правата на човека (чл. 26 т.3) посочва, че родителите имат право, с приоритет, да избират вида образование, което да получат техните деца”.

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, чл. 2 пр.1, се казва, че “при изпълнението на функциите, поети от нея в областта на образованието и преподаването, държавата зачита правото на родителите да осигуряват на своите деца образование и преподаване в съответствие със своите религиозни и философски убеждения”.

В тази връзка апелираме към Вас да се откажете от въвеждането на задължително системно сексуално образование в детските градини и училища.

Настояваме за Вашето разпореждане при провеждане на дейности и обучения, касаещи здравното и/или сексуално образование (регламентирано в Наредба 13 от 21.09.2016г.) да става единствено и само със задължително предварително информиране за целите и съдържанието на дейностите и получаване на писмено съгласие от родителите или законните настойници на децата.

Апелираме към Вас да не допускате събирането и споделянето на информация, касаеща децата, техния личен и семеен живот (анкети, формуляри, въпросници, психологически тестове, интервюта, запитвания и др.) без изрично писмено съгласие на родителите. 

Настояваме също така да предприемете нужните действия за стриктен контрол и спазване на Вашето нареждане (9105-117 от 03.04.2019г.)[4], с цел “да не се допускат: анкети, въпросници, информационни материали, беседи срещи и обучения изискващи от учениците да определят половата си идентичност; Да не се допуска разпространението на материали с порнографско съдържание, противоречащи на добрите нрави и на обществените норми на поведение, включително такива съдържащи насилие… По теми, по които липсва обществен консенсус и не са задължителни допускането им в образователните институции може да се осъществи при вземане предвид мнението на родителите.“

Считаме, че образователните и здравни институции следва да подпомагат родителите/настойниците в тази област, зачитайки техните права.

Очакваме Вашата своевременна реакция и отговор.

С уважение*,

 

Не желая да 'образовате' сексуално децата!

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Силно сме обезпокоени от провеждане на сексуално обучение и призивите за въвеждане на задължително сексуално образование в детските градини и училища.

Считаме, че въвеждането на системното сексуално образование не е решение за повишената сексуална активност, предпазването от болести предавани по полов път, ранните бременност и раждания в тийнейджърска възраст[1]. Системното сексуално образование в училищата се е доказало като неефективна и неуспешна стратегия за здравето на подрастващите. Това сочат 100 от най-задълбочените съвременни проучвания[2] за сексуалното образование в световен мащаб. То е причина за голям брой негативни последствия, изразяващи се в: намалена употреба на презервативи, повишена сексуална активност, увеличен брой на партньорите, забременяване, болести, предавани по полов път и др.

Намираме за крайно неподходящи стандартите и препоръките на Световната здравна организация за “Сексуално образование в Европа”[3]. Според същите децата от 0 до 4 г. трябва да са информирани за „удоволствието и насладата, извличани от докосване на тялото, ранна детска мастурбация“, за „правото да се изследва половата им идентичност“ и т.н.

Съгласно Конституцията и редица водещи международни спогодби, по които България е страна, семейството е водещо за начина на отглеждане, възпитание и образоване на своите деца. Всеобщата декларация за правата на човека (чл. 26 т.3) посочва, че „родителите имат право, с приоритет, да избират вида образование, което да получат техните деца”.

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, чл. 2 пр.1, се казва, че “при изпълнението на функциите, поети от нея в областта на образованието и преподаването, държавата зачита правото на родителите да осигуряват на своите деца образование и преподаване в съответствие със своите религиозни и философски убеждения”.

В тази връзка апелираме към Вас да се откажете от въвеждането на задължително системно сексуално образование в детските градини и училища.

Настояваме за Вашето разпореждане при провеждане на дейности и обучения, касаещи здравното и/или сексуално образование (регламентирано в Наредба 13 от 21.09.2016г.) да става единствено и само със задължително предварително информиране за целите и съдържанието на дейностите и получаване на писмено съгласие от родителите или законните настойници на децата.

Апелираме към Вас да не допускате събирането и споделянето на информация, касаеща децата, техния личен и семеен живот (анкети, формуляри, въпросници, психологически тестове, интервюта, запитвания и др.) без изрично писмено съгласие на родителите.

Настояваме също така да предприемете нужните действия за стриктен контрол и спазване на Вашето нареждане (9105-117 от 03.04.2019г.)[4], с цел “да не се допускат: анкети, въпросници, информационни материали, беседи срещи и обучения изискващи от учениците да определят половата си идентичност; Да не се допуска разпространението на материали с порнографско съдържание, противоречащи на добрите нрави и на обществените норми на поведение, включително такива съдържащи насилие… По теми, по които липсва обществен консенсус и не са задължителни допускането им в образователните институции може да се осъществи при вземане предвид мнението на родителите.“

Считаме, че образователните и здравни институции следва да подпомагат родителите/настойниците в тази област, зачитайки техните права.

Очакваме Вашата своевременна реакция и отговор.

С уважение,

%%вашият подпис%%

6,756 подписи = 56% на целта
0
12,000

 

[1]https://www.dnes.bg/obrazovanie/2017/05/16/ombudsmaia-zadyljitelno-seksualno-obrazovanie-v-uchilishte.341225

[2]https://www.institute-research.com/CSEReport/Global%20CSE%20Report–US%26non-US_Combined__4-1-19.pdf
На български език: http://www.sva.bg/10441077109410721/2857820

[3] https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2016/06/WHOStandards-for-Sexuality-Ed-in-Europe.pdf  Стандарти за сексуално образование на СЗО за Европа, стр. 38-50   Те сексуализират от малки децата, учат ги как да дават съгласие за секс, нормализират аналния и оралния секс, насърчават хомосексуалното и бисексуалното поведение, самостоятелната и групова мастурбация, идентифицирането с пол различен от биологичния и др.

Виж документалното видео какво още включва Системното (всеобхватно) сексуално образование на: https://www.youtube.com/watch?v=tM8HKeY0Cyc

[4]http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/letters/mon.pdf

Съгласно чл. 122 от Закона за здравето: в рамките на утвърдените учебни планове се осигурява обучение на учениците по предпазване от инфекциозни болести; сексуално поведение, предпазване от полово предавани болести и СПИН и предпазване от нежелана бременност;  Обучението на лекторите по тези въпроси се организира от министъра на образованието и науката по учебни програми, съгласувани с министъра на здравеопазването. В ал. 3 пише, че „училищните настоятелства организират мероприятия за запознаване на родителите с проблемите на детското здраве“.


Повече за съдържанието на Системното сексуално образование и прилагането на стандартите за системно (или всеобхватно) сексуално орбазование в училищата в други страни вижте на:

Становището е подписано към момента от:

Гражданско сдружение Асоциация общество и ценности

Гражданско сдружение Национална Асоциация Поход за Семейството

Гражданска инициатива на родителите София

Граждански форум за защита на детето и семейството

Гражданско сдружение „Етика в медицината“

Гражданско сдружение „Избор за живот“

Гражданско сдружение „Свободен човек“

Гражданско сдружение „Вяра и просвета“

Гражданско сдружение „Институт Итера“

Гражданско сдружение „Булгарика“

Гражданска инициатива на родителите Пазарджик

Гражданско сдружение „Асоциация за съхраняване и развитие на българското изкуство“

Гражданско сдружение „Варненска занаятчийска камара“

Гражданско сдружение „Асоциация на данъкоплатците в България“

Гражданско сдружение „Сърце за България“

Гражданско сдружение „Вяра и бъдеще“

Гражданско сдружение „Родители обединени за децата“

Гражданско сдружение „Справедливост“

Фондация „Потребители за справедливост“

Фондация „Съживление“

Фондация „Светлина на Балканите“

Фондация СЕД

Фондация „Възстанови живот“

Фондация „Корнърстоун“

Фондация „Пълноценен живот“

Фондация „Актуални младежи“

Фондация „Мисия възстановяване“


Ако желаете да подкрепите Становището от името на организация, която представлявате изпратете ни вашите имена и името на организацията на: sva@sva.bg

* С подкрепата си на тази петиция вие приемате Политиката за поверителност и Правилата и условията на  www.civilactionbg.com.


КОПИЕ НА ПЕТИЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ ИЗПРАТЕНО НА: МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
, МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КЪМ 44-ТО НС, 
КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
КОМИСИЯТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НПО И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
, КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
, СВЕТИЯТ СИНОД НА БПЦ, МЕДИИТЕ

Сексуалното образование у нас може законово да се провежда като част от здравното от най-ранна възраст, което в различни училища се случва, вкл. и от представители на НПО.


Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.