Изберете страница

Подпиши и сподели Световната декларация за семейството с твоите приятели! Дай своя глас за укрепване и защитата на естественото семейство. Това, което сега направим, или не успеем да направим, ще оформи света на нашите деца утре.

Световна декларация за семейството:

НИЕ ХОРАТА от много страни и култури потвърждаваме истината залегнала във Всеобщата декларация за правата на човека и отразена в международни договори и много от нашите национални конституции, че „Семейството е естествена и основна клетка на обществото и има правото на закрила от обществото и от държавата.„ Следователно семейството съществува преди държавата и притежава присъщото достойнство и права, които държавите членки са морално задължени да уважават и защитават.

ДЕКЛАРИРАМЕ, че семейството, универсална общност, основана на брачния съюз на един мъж и една жена, е в основата на обществото, силата на нашите народи, и надежда за човечеството. Като най-градивната основа на всяка позната в историята цивилизация, семейството е доказан стълб на свободата и ключа към развитие, просперитет и мир.

СЕМЕЙСТВОТО е също изворът и люлката на нов живот, естественото убежище за децата, и на първо място училището, което предава стойностите, необходими за  благосъстоянието на децата и обществото. Семейството е истинската ни връзка с миналото и мост към бъдещето.

ДЕЦАТА СА НАШЕТО БЪДЕЩЕ и ние с благодарност признаваме безкористния труд на родители, баби и дядовци и други настойници, които предоставят възможности за децата, както е предвидено в Декларацията за правата на детето, „за да се развиват физически, умствено, нравствено, духовно и социално в здравословна и нормална среда в условия на свобода и достойнство.“

ПРИЗНАВАЙКИ, че както е посочено във Всеобщата декларация за правата на човека, „майчинството и децата се ползват с особени грижи и подпомагане“ и както е посочено в Декларацията за правата на детето, всяко дете трябва,„където е възможно,  да расте под грижите и възпитанието на неговите родители“. Ние заявяваме, че отглеждането на децата в семейство,  основано на брака между един мъж и една жена, осигурява най-добрата защита, грижи и помощ, на които те имат право.

СЕРИОЗНО СМЕ ЗАГРИЖЕНИ от ескалацията на пораженията, които засягат децата и обществото, поради бързия упадък на брака и семейството. Ние си спомняме отрезвяващото изследване, че „ в цялата история, народи са били в състояние да оцелеят множество бедствия, нашествия, глад, земетресения, епидемии, депресии, но те никога не са били в състояние да оцелеят при разпадането на семейството.“ Ние потвърждаваме древната мъдрост,  че няма как да оправим света, ако преди това не оправим семействата си.

ПРИЗОВАВАМЕ за култура, която почита и дава възможност за създаване на верни, удовлетворяващи и устойчиви бракове; признава и защитава еднозначно ценния принос както на майката, така и на бащата в живота на техните деца; и насърчава ценностите и визията, необходими на младите хора да очакват с нетърпение и да се подготвят за успешен брак и отглеждане на деца.

ПРИЗОВАВАМЕ служители и политици, на международно, национално, и на всички нива на управление, незабавно да установят политики за прилагане на мерки за запазване и укрепване на брака и семейството.

ПРИЗОВАВАМЕ граждани, лидери и влиятелни хора навсякъде да поставят като свой най-висок приоритет защитата и укрепването на семейството, като незаменима основа на цивилизацията и единствената ни надежда за просперитет, мир и напредък.

Подкрепи Световната декларация за семейството

НИЕ ХОРАТА от много страни и култури потвърждаваме истината залегнала във „Всеобщата декларация за правата на човека“ и отразена в международни договори и много от нашите национални конституции, че „Семейството е естествена и основна клетка на обществото и има правото на закрила от обществото и от държавата.„ Следователно семейството съществува преди държавата и притежава присъщото достойнство и права, които държавите членки са морално задължени да уважават и защитават.

ДЕКЛАРИРАМЕ, че семейството, универсална общност, основана на брачния съюз на един мъж и една жена, е в основата на обществото, силата на нашите народи, и надежда за човечеството. Като най-градивната основа на всяка позната в историята цивилизация, семейството е доказан стълб на свободата и ключа към развитие, просперитет и мир.

СЕМЕЙСТВОТО е също изворът и люлката на нов живот, естественото убежище за децата, и на първо място училището, което предава стойностите, необходими за благосъстоянието на децата и обществото. Семейството е истинската ни връзка с миналото и мост към бъдещето.

ДЕЦАТА СА НАШЕТО БЪДЕЩЕ и ние с благодарност признаваме безкористния труд на родители, баби и дядовци и други настойници, които предоставят възможности за децата, както е предвидено в „ Декларацията за правата на детето“, „за да се развиват физически, умствено, нравствено, духовно и социално в здравословна и нормална среда в условия на свобода и достойнство.“

ПРИЗНАВАЙКИ, че както е посочено във „Всеобщата декларация за правата на човека“, „майчинството и децата се ползват с особени грижи и подпомагане“ и както е посочено в „ Декларацията за правата на детето“,всяко дете трябва,„където е възможно, да расте в грижите и под ръководството на неговите родители“. Ние заявяваме, че функционално отглеждането в семейството,основано на брака между един мъж и една жена, осигурява най-сигурната защита на специалните грижи и помощ, на които децата имат право.

СЕРИОЗНО СМЕ ЗАГРИЖЕНИ от ескалацията на бедствията, които засягат децата и обществото, поради бързия упадък на брака и семейството. Ние си спомняме отрезвяващото изследване, че „ в цялата история, народи са били в състояние да оцелеят множество бедствия, нашествия, глад, земетресения, епидемии, депресии, но те никога не са били в състояние да оцелеят при разпадането на семейството.“ Ние потвърждаваме древната мъдрост, че светът не може да се сложи в ред, без преди това да се сложи в ред семейството.

ПРИЗОВАВАМЕ за култура, която почита и дава възможност за създаване на верни, удовлетворяващи и устойчиви бракове; признава и защитава еднозначно ценния принос както на майката, така и на бащата в живота на техните деца; и насърчава ценностите и визията, необходими на младите хора да очакват с нетърпение и да се подготвят за успешен брак и отглеждане на деца.

ПРИЗОВАВАМЕ служители и политици, на международно, национално, и на всички нива на управление, незабавно да установят политики и прилагане на мерки за запазване и укрепване на брака и семейството.

ПРИЗОВАВАМЕ граждани, лидери и влиятелни хора навсякъде да поставят като свой най-висок приоритет защитата и укрепването на семейството, като незаменима основа на цивилизацията и единствената ни надежда за просперитет, мир и напредък.

%%вашият подпис%%

307 подписи = 61% на целта
0
500

Декларацията на български език с превод на бележките към нея вижте на:http://www.sva.bg/10561077108910911088108910801/6

Декларацията в оригинал на английски език: http://worldfamilydeclaration.org/WFD

Асоциация общество и ценности ще защити личните ви данни и ще ви държи информирани за тази и други кампании.

Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.