Изберете страница

Поради засиления натиск за ратификацията на Истанбулската конвенция oт ЕС те каним да подкрепиш, ако все още не си, петицията по-долу. До няколко месеца Съдът на ЕС предстои да вземе решение дали и в каква степен Съветът може да реши присъединяването на страните членки на ЕС към Истанбулската конвенция, дори когато не всички са съгласни. Ако се ратифицира Истанбулската конвенция България ще трябва да въведе и да работи с определението за пол, като социална конструкция, и полова идентичност, различна от биологичната, в три области: даване на убежище, задържане и съдебно сътрудничество. По този начин страната ни ще въведе т.нар. джендър идеология и ще бъде подложена на строг контрол от страна на Съвета на Европа при нейното прилагане.

На публично изслушване пред Съда на ЕС, на 6.10.2020г., представителят на Съвета заяви: „Има държави-членки, които имат конституционни резерви, основани на дълбоко и легитимно взето решение…Нито една от тези държави не е информирала Съвета, че е невъзможно да се ратифицира Конвенцията. Това е МНОГО ВАЖНО. Ако ни информират за категорична невъзможност за ратифициране на конвенцията, тогава ще трябва да спрем участието. С Истанбулската конвенция все още не сме там.“ 

По тази причина възобновяваме събирането на подписи на петицията по-долу, стартирана преди две години, с която да поискаме отново от управляващите да заявят ясно позицията си и да оттеглят подписа на страната ни от Истанбулската конвенция. Ще получите съобщение ако сте я подкрепили по-рано.

Уважаеми дами и господа управляващи, 

Следвайки решение № 13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд на Република България, с което съдът обяви за противоконституционна Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (т. нар. Истанбулска конвенция), учтиво настоявам България да оттегли подписа си от Конвенцията и да заяви ясно и категорично невъзможността си да я ратифицира.

България подписа Истанбулската конвенция на 21 април 2016 г. Подобно подписване, съгласно международното публично право и по-конкретно Виенската конвенция за правото на договорите, се прави в израз на намерение за ратифициране на задълженията на подписания договор.

България следва да оттегли подписа си,  поради това че той изразява нейното намерение да се  обвърже с  договор, който Конституционният съд е обявил за противоконституционен и несъответстващ на най-висшия нейн закон – Конституцията. 

Страната ни не може да продължава да поддържа с подписа си изразеното от нея намерение да ратифицира договор, който противоречи на Конституцията ни.

Въз основа на горепосоченото апелирам към Вас да предприемете необходимите действия България да оттегли подписа си от Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие без по-нататъшно забавяне и да заяви своята категорична позиция пред Съвета.

Призовавам Ви да не подкрепяте присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция, което задължение произтича от решението на Конституционния съд.

Настоявам да поемете политическа отговорност, че ще съблюдавате решението на Конституционния съд и няма да предлагате и приемате мерки и политики, които пряко или косвено въвеждат джендър-идеологията.

С уважение*,

 

България следва да оттегли подписа си от Истанбулската конвенция!

Уважаеми г-н Борисов, уважаеми управляващи,

Следвайки решението на Конституционния съд на Република България, № 13/2018 г. от 27.07.2018г., с което съдът обяви за противоконституционна Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (т. нар. Истанбулска конвенция), учтиво настоявам България да оттегли подписа си от Конвенцията и да заяви ясно и категорично невъзможността си да я ратифицира.

България подписа Истанбулската конвенция на 21 април 2016 г. Подобно подписване, съгласно международното публично право и по-конкретно Виенската конвенция за правото на договорите, се прави в израз на намерение за ратифициране на задълженията на подписания договор.

България следва да оттегли подписа си,  поради това че той изразява нейното намерение да се  обвърже с  договор, който Конституционният съд е обявил за противоконституционен и несъответстващ на най-висшия нейн закон - Конституцията. 

Страната ни не може да продължава да поддържа с подписа си изразеното от нея намерение да ратифицира договор, който противоречи на Конституцията ни.

Въз основа на горепосоченото апелирам към Вас да предприемете необходимите действия България да оттегли подписа си от Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие без по-нататъшно забавяне и да заяви своята категорична позиция пред Съвета.

Призовавам Ви да не подкрепяте присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция, което задължение произтича от решението на Конституционния съд.

Настоявам да поемете политическа отговорност, че ще съблюдавате решението на Конституционния съд и няма да предлагате и приемате мерки и политики, които пряко или косвено въвеждат джендър-идеологията.

С уважение,

%%вашият подпис%%

7,656 подписи

 

* С подкрепата си на тази петиция вие приемате Политиката за поверителност и Правилата и условията на  www.civilactionbg.com.

*http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.