Изберете страница

България следва да оттегли подписа си от Истанбулската конвенция без по-нататъшно отлагане, следвайки решението на Конституционния съд.  Подписът изразява намерението на страната ни да се обвърже с  договор, който Конституционният съд е обявил за противоконституционен.  Важно е също така да поискаме от управляващите да не подкрепят присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция. Да ги призовем да не предлагат законодателни промени, които пряко или косвено въвеждат джендър-идеологията. Тези задължения произтичат от решението на Конституционния съд.

Уважаеми г-н Борисов, уважаеми представители на България в ЕС, уважаеми г-жо Захариева, г-жо Цачева и г-н Вълчев,

Следвайки решението на Конституционния съд на Република България по к.д. № 3/2018 г. от 27.07.2018г., с което съдът обяви за противоконституционна Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (т. нар. Истанбулска конвенция), учтиво настоявам България да оттегли подписа си от Конвенцията.

България подписа Истанбулската конвенция на 21 април 2016 г. Подобно подписване, съгласно международното публично право и по-конкретно Виенската конвенция за правото на договорите, се прави в израз на намерение за ратифициране на задълженията на подписания договор.

България следва да оттегли подписа си,  поради това че той изразява нейното намерение да се  обвърже с  договор, който Конституционният съд е обявил за противоконституционен и несъответстващ на най-висшия нейн закон – Конституцията. 

Страната ни не може да продължава да поддържа с подписа си изразеното от нея намерение да ратифицира договор, който противоречи на Конституцията ни.

Въз основа на горепосоченото апелирам към Вас да предприемете необходимите действия България да оттегли подписа си от Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие без по-нататъшно забавяне.

Призовавам ви да не подкрепяте присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция, което задължение произтича от решението на Конституционния съд.

Настоявам да поемете политическа отговорност, че ще съблюдавате решението на Конституционния съд и няма да предлагате законодателни промени, които пряко или косвено въвеждат джендър-идеологията.

С уважение*,

 

България следва да оттегли подписа си от Истанбулската конвенция!

  

Уважаеми г-н Борисов, уважаеми управляващи,

Следвайки решението на Конституционния съд на Република България по к.д. № 3/2018 г. от 27.07.2018г., с което съдът обяви за противоконституционна Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (т. нар. Истанбулска конвенция), учтиво настоявам България да оттегли подписа си от Конвенцията.

България подписа Истанбулската конвенция на 21 април 2016 г. Подобно подписване, съгласно международното публично право и по-конкретно Виенската конвенция за правото на договорите, се прави в израз на намерение за ратифициране на задълженията на подписания договор.

България следва да оттегли подписа си, поради това че той изразява нейното намерение да се обвърже с договор, който Конституционният съд е обявил за противоконституционен и несъответстващ на най-висшия нейн закон – Конституцията.

Страната ни не може да продължава да поддържа с подписа си изразеното от нея намерение да ратифицира договор, който противоречи на Конституцията ни.

Въз основа на горепосоченото апелирам към Вас да предприемете необходимите действия България да оттегли подписа си от Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие без по-нататъшно забавяне.

Призовавам ви да не подкрепяте присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция, което задължение произтича от решението на Конституционния съд.

Настоявам да поемете политическа отговорност, че ще съблюдавате решението на Конституционния съд и няма да предлага законодателни промени, които пряко или косвено въвеждат джендър-идеологията.

С уважение,

[your signature]

1,174 signatures

Споделете с приятели:

   

 

* С подкрепата си на тази петиция вие приемате Политиката за поверителност и Правилата и условията на  www.civilactionbg.com.

*http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.