Изберете страница

Политика за поверителност

 

Въведение

Този уебсайт, civilactionbg.com озаглавен ‘Граждани в действие’ е инициатива и притежание на гражданско сдружение “Асоциация общество и ценности” (наричана по-долу “АОЦ”, ”ние“, „нас“).

АОЦ се ангажира да защитава поверителността ви онлайн. Ние също участваме в подкрепата на електронните писма и петиции и със същата отговорност, с която се отнасяме към своите данни работим и с вашите. Споделяме тази Политика за поверителност (наречена също по-долу Декларация за поверителност), за да бъдете информирани за това как обработваме вашата лична информация и да разберете повече за усилията, които полагаме, за да защитим поверителността на информацията ви.

Моля, запознайте се внимателно какво се случва, за да разберете нашите правила и практики, свързани с управлението на личната ви информация. Чрез подкрепата на петициите, вие приемате тази Политика за поверителност.

Тези правила важат само за информацията, събрана чрез сайта (civilactionbg.com) и не се отнасят за информация, събрана чрез други свързани уебсайтове, уеб страници на трети страни или приложения на трети страни, които могат да бъдат пренасочени към нашия сайт или може да са достъпни от нашия сайт. Това правило важи и за връзката извън интернет („офлайн“) между вас и АОЦ.

Настоящата Политика може да се актуализира вбъдеще. По тази причина ви насърчаваме да се запознавате с правилата периодично, за да сте в течение на всички промени. В случай, че предприемем по-съществени промени, ние ще ги оповестим на видимо място в сайта и ще ви информираме по имейл. 

Вашата лична информация

В допълнение към информацията, която предоставяте, събираме и допълнителна информация, която да ни помогне да подобрим нашите кампании и да обслужваме по-добре нашата цел, а именно да достигнем, информираме и активизираме повече българи за защита на човешкото достойнство и свобода, брака и семейството у нас и в Европа, за да видим повече здрави семейства и общества. 

Събираме и използваме следната информация:

1) Информация, която предоставяте, като попълвате формуляри в нашия сайт или участвате в нашите онлайн кампании. Това включва информация, предоставена от вас при подписване на петиции или попълване на формуляри на уебсайта. Може да се наложи да ви поискаме и допълнителна информация, когато решите да ни информирате за даден проблем, свързан със сайта или друго.

2) Копия на кореспонденция (включително електронна поща), когато се свържете с нас.  Отговори на наши бюлетини, попълване на формуляри, анкети или друго. От вас не се изисква да отговаряте на нито един от тези имейли.

3) Информацията, която се получавава при направено дарение, по съответните начини, посочени на сайта, ако сте един от съмишлениците, които подкрепяте финансово работата, която вършим заедно.

4) В бъдеще може да се наложи да включим града/страната, от която комуникирате, както и дали споделяте кампаниите на Граждани в действие/АОЦ с други хора.

Ние не споделяме личната информация, която ни предоставяте без ваше изрично разрешение, освен в случаите, посочени в тези правила за поверителност. Освен това, като стандартна практика, с вашето изрично съгласие, споделяме вашата подкрепа – състояща се от вашето име и фамилия с представителите на съответните институции, държавни служители, политици и други получатели, до които е адресирана петицията. 

В случаите, когато петицията е настроена за директно изпращане, за което ще бъдете изрично информирани в текста към/над съответната петиция, при подписване и потвърждаване на подписа ви от ваша страна, натискайки линка за потвърждение, който ще получите на електронната си поща, съответният/те адресат/и ще получи/ат писмото от ваше име, директно от вашата електронна поща. Тези съобщения се изпращат на ваше име, използвайки вашия имейл адрес като подател и посоченото от вас име и фамилия за контакт, предоставени като част от електронната поща. АОЦ не носи отговорност за съдържанието или използването на електронната ви поща от получатели на кампании.

По-долу ще разберете повече за това как използваме вашата лична информация във връзка с определени типове кампании.

Петиции 

а) За петиции, които сте подписали, ние третираме като обществена информация:

вашето име и фамилия,

град или държава (ако се изисква да бъде посочен/и),

и ваш текст в петицията или коментари (ако има възможност и вие добавите такива).

Никога няма да публикуваме вашия адрес. При никакви обстоятелства няма да предоставим вашия имейл адрес без вашето съгласие. Когато решите да изпратите написан или допълнен от вас текст към съответната петиция или кампания директно до получателите, АОЦ не носи отговорност за съдържанието или използването на електронната ви поща от получателите на кампаниите. Вие носите отговорност за изпратеното от вас съобщение чрез нашия инструмент за електронна поща. 

б) Петиции, инициирани от други организации или съмишленици

Понякога може да публикуваме и споделяме кампании и петиции на свои съмишленици, когато те са в линия с мисията, ценностите и целите на АОЦ. В края на страницата отбелязваме инициаторите на кампанията, в случай че не сме ние. Инициаторите развиват тези кампании от свое име и ги споделят със свои приятели и съмишленици, за да дадат гласност на проблема и да съберат подкрепа. Инициаторите носят основната отговорност за комуникирането и предаването на резултатите от петицията на получателите, в т.ч. имената на подкрепилите. В някои случаи АОЦ може също да избере да съдейства за разпространение на петицията, създадена от свои съмишленици, на получателите на кампанията. 

Когато хората подкрепят кампании на наши съмишленици, ние им даваме възможност да заявят, че желаят или не желаят да получават информация за съответната и други бъдещи кампании. Тези нови абонати могат във всеки момент да изберат дали да продължат или да се отпишат от това да получават информация от АОЦ.

в) Сигурност на данните

Когато предоставяте вашата лична информация на АОЦ, ние предприемаме стъпките, за да гарантираме, че вашата информация се обработва надеждно. За съжаление, никой в интернет пространството не може да гарантира 100% сигурност. В резултат на това, докато полагаме всички усилия и се стремим да защитим сигурността на вашата информация, АОЦ не може да гарантира сигурността на каквато и да било информация, която ни изпращате, като по този начин го правите на свой собствен риск. След като получим информация от вас, ние правим всичко възможно, за да я защитим надеждно в нашите системи. 

При определени обстоятелства, когато установим, че някой злоупотребява с нашата платформа или я използва злонамерено, можем да сигнализираме съответните органи, отговарящи за прилагането на закона, за тези дейности. В такива случаи АОЦ може да разкрие лична информация на тези органи, включително името и електронния адрес.

г) Защита на децата

Нашата Услуга не се отнася за лица на възраст под 13 години („деца“). Ние не събираме съзнателно лични данни от деца на възраст под 13 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че вашите деца са ни предоставили свои Лични данни, моля свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца на възраст под 13 години без потвърждение за съгласието на родителите, предприемаме стъпки за премахване на тези данни от нашите сървъри.

д) Данни за дневника/заявката (http или log data)

Също така може да събираме информация, която браузърът Ви изпраща, когато посещавате нашия сайт. Тези данни в дневника могат да включват информация като адреса на интернет протокола („IP“) на Вашия компютър, типа на браузъра, версията на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, времето и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, статистика.

Освен това може да използваме услуги на трети страни като Google Анализ, които събират, наблюдават и анализират този вид информация, за да увеличат функционалността на Услугата ни. Тези доставчици на услуги от трети страни имат свои собствени политики за поверителност, които се отнасят до начина, по който използват такава информация.

е) Бисквитки

„Бисквитките“ са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат в браузъра Ви от уеб сайт и се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър. Можем да използваме „бисквитки“ за събиране на информация. Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички „бисквитки“ или да посочи кога е изпратена „бисквитка“. 

ж) URL адрес за проследяване на данни

В някои случаи са дадени кратки URL адреси в имейлите, за да опростим процеса на подписване на петиции. Пълният URL адрес ще може да видите в адресната лента на вашия браузър, когато имате достъп до уеб страницата.

з) Връзки към други уеб сайтове

Граждани в действие може да предоставя връзки към уебсайтове или интернет адреси на  други сайтове, вкл. на трети страни. Сайтовете на трети страни работят в съответствие с техните условия на ползване и политика за поверителност. АОЦ няма контрол над уеб сайтове на трети страни и когато използвате този сайт, вие потвърждавате и приемате, че АОЦ не носи отговорност за наличието на такива уеб сайтове на трети страни и не подкрепя и не носи отговорност за съдържание, реклама, продукти или други материали, налични или достъпни от такива сайтове. Освен това Вие потвърждавате и приемате, че АОЦ не носи отговорност нито пряко, нито косвено за щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или доверието, дадени на съдържание, реклама, продукти или други материали в такива сайтове или достъпни от тях.

и) Дарения

Ако решите да направите дарение на Асоциация общество и ценности през E Pay, Pay Pal или чрез банков превод посочената от вас информация (имена, а в някои случаи електронен адрес и населено място) няма да бъде предоставяна на трети лица. 

I) Промени в Политиката/Декларацията за поверителност

АОЦ може да преразгледа или измени тази политика по всяко време по свое усмотрение.

Насърчаваме всички наши потребители периодично да посещават тази страница, за да научат за нашата актуална Декларация за поверителност.

Ако направим някакви съществени промени в начина, по който събираме или използваме лична информация, предоставена от потребителите, ще публикуваме известие в началната страница на нашия сайт, ще включваме тези промени на тази страница и ще ви уведомим по имейл.

Ако имате някакви въпроси относно тази Полтикика/Декларация за поверителност относно вашата лична информация или практиките на този сайт, пишете на sva@sva.bg

Актуализирана на 21.05.2018

Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.