Изберете страница

Правила и условия

Сайтът civilactionbg.com, озаглавен също “Граждани в действие” в интернет предоставя своите услуги в интернет съгласно следните Общи условия:

1.  “Граждани в действие” е собственост и се управлява от Сдружение “Асоциация общество и ценности” (наричано по-долу “АОЦ”), регистрирано в обществена полза, фирмено дело 7230/2007, адрес бул. „Владимир Вазов“ бл. 169, ет. 1 ап. 3;

Услугите, предлагани от civilactionbg.com на потребителите му, са тези, които се предоставят безплатно в мрежата на civilacionbg.com.

2. Чрез използването на уеб страницата civilactionbg.com потребителят потвърждава безрезервно приемане на тези общи условия.

3. Потребителят се съгласява да не използва услугите за действия, които противоречат на закона, морала, обществения ред и като цяло да ги използва при настоящите условия. Той също така поема отговорност да не извършва рекламна или търговска дейност или да изпраща съобщения с фалшива идентичност или по какъвто и да е начин, който прикрива произхода на съобщението.

4. Сivilactionbg.com действа като услуга, която осигурява комуникация между страните и не носи отговорност за съдържание, което противоречи на общите условия, които могат да бъдат изпратени от страните; Потребителят е единственият субект на отговорност за точността и законността на това съдържание. Забранява се също така използването на Услугата за изпращане или реклама на материали, които критикуват доставчиците на услуги.

5. Потребителят се съгласява да спазва ограниченията, наложени върху използването на услугата от civilactionbg.com.

6. АОЦ не носи отговорност за каквито и да било проблеми или повреди, които могат да възникнат в комуникациите, включително неотразяване на подписа, изтриване, непълно предаване или закъснения в отразяването и не може да гарантира, че мрежата ще работи по всяко време. Civilactionbg.com не носи отговорност и в случай, че трета страна, нарушаваща мерките за сигурност, получава достъп до съобщенията или ги използва за предаване на компютърни вируси.

АОЦ е приела всички мерки за сигурност, които са законово необходими за защитата на личните данни, предоставени от Потребителя. Въпреки това, Civilactionbg.com не може да гарантира абсолютната неуязвимост на системите си за сигурност или сигурността или неприкосновеността на данните, изпратени през мрежата.

АОЦ не гарантира законността, надеждността и полезността на съдържанието, нито неговата истина или точност.

Връзките, които сайтът предлага на потребителите, са насочени единствено към намиране на по-подробна информация, достъпна в Интернет. Civilactionbg.com не предлага или продава продуктите и услугите, предлагани на свързаните сайтове, и не поема отговорност за такива продукти или услуги.

АОЦ не може да контролира начина на използване на сайта и приложението за петиции от потребителите на портала, или да гарантира, че ще направи това в съответствие с настоящите Общи условия.

7. АОЦ може да прекъсне Услугата (сайтът) или да прекрати незабавно отношенията си с Потребителя, ако установи, че използването на неговия уебсайт или някоя от предлаганите от него услуги е в разрез с тези общи условия.

8. АОЦ има правото да преустанови предоставянето на услуги в рамките на мрежата, като е достатъчно да съобщи това на екрана за достъп до услугата с петнадесетдневно предизвестие. Също така има правото да променя по всяко време без предварително уведомление представянето на сайта и условията, или услугите и условията, необходими за използването им.

9. АОЦ може по всяко време да променя тези условия и да въведе нови условия за ползване. Тези промени се прилагат само след влизането им в сила.

Актуализирана на: 22.05.2018

Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.