Изберете страница

 

Наскоро Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) прие несправедливо решение в случая Oliari and others vs Italy. Въпреки че съдът е посочил, че решението важи за Италия, трима от съдиите са излезли с единно становище, според което това решение следва да се използва, за да принуди всяка страна-членка на Съвета на Европа да признае законно еднополовите съюзи.

Това е несправедлива и недопустима намеса в суверенитета на държавите в Европа, на която е нужно да се противопоставим. Подкрепете петицията по-долу до Министър-председателя ни с искане да отхвърли това несправедливо и правно недопустимо налагане от страна на ЕСПЧ, когато въпросът бъде повдигнат у нас.

Уважаеми г-н Mинистър-председател:

Наскоро Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) прие несправедливо решение в случая Oliari and Others v. Italy. Най-общо решението твърди, че в Европейската конвенция за правата на човека Италия е нарушила член 8 относно неприкосновеността на личния и семейния живот, тъй като страната не признава законно еднополовите съюзи и еднополовите бракове.

Съдът положи усилия, за да подчертае, че това решение се отнася само за Италия, заради особеностите на техните местни условия.

Трима от общо седем съдии са излезли с „Единно становище“, с което е важно да се запознаете. То ясно показва как би могло да се използва това решение в бъдеще, за да бъдат принудени държави като България да приемат грубо нарушаващи правата на децата правни позиции в полза на еднополовите съюзи и еднополовите бракове, които считаме за деструктивни за обществото ни и правно опасни.

Решението на тези съдии е сигнал за тревога, не само защото решението видимо приема погрешна логика, но също и поради това, че остава широко отворено за тълкуване.

В т. 10 на тяхното „Единно становище“, съдиите, начело с Павел Махони (UK), гласи:
„… Ние не сме сигурни, че такова ограничение на позитивното задължение (отсъждането да касае само Италия, бел. пр.) по силата на Конвенцията е възможно концептуално за местните условия. На второ място, в някои точки нашите колеги … включват в доброволното позитивно задължение отговорността на всички договарящи страни-членки да предоставят правна рамка за еднополовите съюзи (виж, например, точка 165 от решението). “

Моля да обърнете внимание на становището на тези съдии. Всъщност те показват, че това решение следва да се използва, за да принуди всяка „договаряща държава“ (т.е. всяка страна, която е членка на Съвета на Европа) да признае законно еднополовите съюзи.

България е една от 23-те европейски страни, които не признават фактическото съжителство, в т.ч. еднополовите съюзи. У нас бракът е дефиниран в Коснтитуцията (чл.46 ал.1) като „доброволен съюз между мъж и жена“. Затова моля да отхвърлите това несправедливо и правно недопустимо налагане от страна на ЕСПЧ, като откажете да го направите част от законодателството ни, когато този въпрос бъде повдигнат у нас.

ЕСПЧ върви към изземване на същинската власт на националните съдилища и на парламентите в преследване на една крайна програма, която се стреми да унищожи брака между един мъж и една жена като основна, естествена и животворна клетка на обществото.

Това е несправедлива и недопустима намеса в суверенитета на държавите в Европа, на която е нужно да се противопоставим. Както знаете, несправедливо постановление не следва да се зачита – юридически или по друг начин.

Благодаря за Вашето внимателно обмисляне и своевременна намеса по този въпрос.

С уважение,

Спрете намесата на ЕСПЧ за редефиниране на брака

  

Уважаеми г-н Министър-председател:

Наскоро Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) прие несправедливо решение в случая Oliari and Others v. Italy. Най-общо решението твърди, че в Европейската конвенция за правата на човека Италия е нарушила член 8 относно неприкосновеността на личния и семейния живот, тъй като страната не признава законно еднополовите съюзи и еднополовите бракове.

Съдът положи усилия, за да подчертае, че това решение се отнася само за Италия, заради особеностите на техните местни условия.

Трима от общо седем съдии са излезли с "Единно становище", с което е важно да се запознаете. То ясно показва как би могло да се използва това решение в бъдеще, за да бъдат принудени държави като България да приемат грубо нарушаващи правата на децата правни позиции в полза на еднополовите съюзи и еднополовите бракове, които считаме за деструктивни за обществото ни и правно опасни.

Решението на тези съдии е сигнал за тревога, не само защото решението видимо приема погрешна логика, но също и поради това, че остава широко отворено за тълкуване.

В раздел 10 на тяхното "Единно становище", съдиите, начело с Павел Махони (UK), гласи:
"... Ние не сме сигурни, че такова ограничение на позитивното задължение (отсъждането да касае само Италия, бел. пр.) по силата на Конвенцията е възможно концептуално за местните условия. На второ място, в някои точки нашите колеги ... включват в доброволното позитивно задължение отговорността на всички договарящи страни-членки да предоставят правна рамка за еднополовите съюзи (виж, например, точка 165 от решението). "

Моля да обърнете внимание на становището на тези съдии. Всъщност те показват, че това решение следва да се използва, за да принуди всяка "договаряща държава" (т.е. всяка страна, която е членка на Съвета на Европа) да признае законно еднополовите съюзи.

България е една от 23-те европейски страни, които не признават фактическото съжителство, в т.ч. еднополовите съюзи. У нас бракът е дефиниран в Коснтитуцията (чл.46 ал.1) като "доброволен съюз между мъж и жена". Затова моля да отхвърлите това несправедливо и правно недопустимо налагане от страна на ЕСПЧ, като откажете да го направите част от законодателството ни, когато този въпрос бъде повдигнат у нас.

ЕСПЧ върви към изземване на същинската власт на националните съдилища и на парламентите в преследване на една крайна програма, която се стреми да унищожи брака между един мъж и една жена като основна, естествена и животворна клетка на обществото.

Това е несправедлива и недопустима намеса в суверенитета на държавите в Европа, на която е нужно да се противопоставим. Както знаете, несправедливо постановление не следва да се зачита - юридически или по друг начин.

Благодаря за Вашето внимателно обмисляне и своевременна намеса по този въпрос.

С уважение,

[your signature]

934 подписа

Споделете с приятели:

   

 

Асоциация Общество и Ценности ще защити личните ви данни и ще ви държи информирани за тази и други кампании. Вашият email адрес няма да бъде показван или предоставян на трети страни.
Още по темата в медиите:  Българският съдия в Страсбург подкрепи гей-браковете
Признаваме гей браковете до 2 години        Европа ни натиска да признаваме гей-браковете

 

Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.