Изберете страница

 

Наскоро Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) прие несправедливо решение в случая Oliari and others vs Italy. Въпреки че съдът е посочил, че решението важи за Италия, трима от съдиите са излезли с единно становище, според което това решение следва да се използва, за да принуди всяка страна-членка на Съвета на Европа да признае законно еднополовите съюзи.

Това е несправедлива и недопустима намеса в суверенитета на държавите в Европа, на която е нужно да се противопоставим. Подкрепете петицията по-долу до Министър-председателя ни с искане да отхвърли това несправедливо и правно недопустимо налагане от страна на ЕСПЧ, когато въпросът бъде повдигнат у нас.

Уважаеми г-н Mинистър-председател:

Наскоро Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) прие несправедливо решение в случая Oliari and Others v. Italy. Най-общо решението твърди, че в Европейската конвенция за правата на човека Италия е нарушила член 8 относно неприкосновеността на личния и семейния живот, тъй като страната не признава законно еднополовите съюзи и еднополовите бракове.

Съдът положи усилия, за да подчертае, че това решение се отнася само за Италия, заради особеностите на техните местни условия.

Трима от общо седем съдии са излезли с „Единно становище“, с което е важно да се запознаете. То ясно показва как би могло да се използва това решение в бъдеще, за да бъдат принудени държави като България да приемат грубо нарушаващи правата на децата правни позиции в полза на еднополовите съюзи и еднополовите бракове, които считаме за деструктивни за обществото ни и правно опасни.

Решението на тези съдии е сигнал за тревога, не само защото решението видимо приема погрешна логика, но също и поради това, че остава широко отворено за тълкуване.

В т. 10 на тяхното „Единно становище“, съдиите, начело с Павел Махони (UK), гласи:
„… Ние не сме сигурни, че такова ограничение на позитивното задължение (отсъждането да касае само Италия, бел. пр.) по силата на Конвенцията е възможно концептуално за местните условия. На второ място, в някои точки нашите колеги … включват в доброволното позитивно задължение отговорността на всички договарящи страни-членки да предоставят правна рамка за еднополовите съюзи (виж, например, точка 165 от решението). “

Моля да обърнете внимание на становището на тези съдии. Всъщност те показват, че това решение следва да се използва, за да принуди всяка „договаряща държава“ (т.е. всяка страна, която е членка на Съвета на Европа) да признае законно еднополовите съюзи.

България е една от 23-те европейски страни, които не признават фактическото съжителство, в т.ч. еднополовите съюзи. У нас бракът е дефиниран в Коснтитуцията (чл.46 ал.1) като „доброволен съюз между мъж и жена“. Затова моля да отхвърлите това несправедливо и правно недопустимо налагане от страна на ЕСПЧ, като откажете да го направите част от законодателството ни, когато този въпрос бъде повдигнат у нас.

ЕСПЧ върви към изземване на същинската власт на националните съдилища и на парламентите в преследване на една крайна програма, която се стреми да унищожи брака между един мъж и една жена като основна, естествена и животворна клетка на обществото.

Това е несправедлива и недопустима намеса в суверенитета на държавите в Европа, на която е нужно да се противопоставим. Както знаете, несправедливо постановление не следва да се зачита – юридически или по друг начин.

Благодаря за Вашето внимателно обмисляне и своевременна намеса по този въпрос.

С уважение,

Спрете намесата на ЕСПЧ за редефиниране на брака

Уважаеми г-н Министър-председател:

Наскоро Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) прие несправедливо решение в случая Oliari and Others v. Italy. Най-общо решението твърди, че в Европейската конвенция за правата на човека Италия е нарушила член 8 относно неприкосновеността на личния и семейния живот, тъй като страната не признава законно еднополовите съюзи и еднополовите бракове.

Съдът положи усилия, за да подчертае, че това решение се отнася само за Италия, заради особеностите на техните местни условия.

Трима от общо седем съдии са излезли с \"Единно становище\", с което е важно да се запознаете. То ясно показва как би могло да се използва това решение в бъдеще, за да бъдат принудени държави като България да приемат грубо нарушаващи правата на децата правни позиции в полза на еднополовите съюзи и еднополовите бракове, които считаме за деструктивни за обществото ни и правно опасни.

Решението на тези съдии е сигнал за тревога, не само защото решението видимо приема погрешна логика, но също и поради това, че остава широко отворено за тълкуване.

В раздел 10 на тяхното \"Единно становище\", съдиите, начело с Павел Махони (UK), гласи: \"... Ние не сме сигурни, че такова ограничение на позитивното задължение (отсъждането да касае само Италия, бел. пр.) по силата на Конвенцията е възможно концептуално за местните условия. На второ място, в някои точки нашите колеги ... включват в доброволното позитивно задължение отговорността на всички договарящи страни-членки да предоставят правна рамка за еднополовите съюзи (виж, например, точка 165 от решението). \"

Моля да обърнете внимание на становището на тези съдии. Всъщност те показват, че това решение следва да се използва, за да принуди всяка \"договаряща държава\" (т.е. всяка страна, която е членка на Съвета на Европа) да признае законно еднополовите съюзи.

България е една от 23-те европейски страни, които не признават фактическото съжителство, в т.ч. еднополовите съюзи. У нас бракът е дефиниран в Коснтитуцията (чл.46 ал.1) като \"доброволен съюз между мъж и жена\". Затова моля да отхвърлите това несправедливо и правно недопустимо налагане от страна на ЕСПЧ, като откажете да го направите част от законодателството ни, когато този въпрос бъде повдигнат у нас.

ЕСПЧ върви към изземване на същинската власт на националните съдилища и на парламентите в преследване на една крайна програма, която се стреми да унищожи брака между един мъж и една жена като основна, естествена и животворна клетка на обществото.

Това е несправедлива и недопустима намеса в суверенитета на държавите в Европа, на която е нужно да се противопоставим. Както знаете, несправедливо постановление не следва да се зачита - юридически или по друг начин.

Благодаря за Вашето внимателно обмисляне и своевременна намеса по този въпрос.

С уважение,

%%вашият подпис%%

138 подписи = 10% на целта
0
1,400

 

Асоциация Общество и Ценности ще защити личните ви данни и ще ви държи информирани за тази и други кампании. Вашият email адрес няма да бъде показван или предоставян на трети страни.
Още по темата в медиите:  Българският съдия в Страсбург подкрепи гей-браковете
Признаваме гей браковете до 2 години        Европа ни натиска да признаваме гей-браковете

 

Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.