Изберете страница

До седмици се очаква да е готов проектозакон за легализиране на проституцията. Инициативата е на народния представител Стефан Кенов от БДЦ (бившата ПП „Лидер“). Няма страна, която да го е направила и да не е последвало увеличаване трафика на хора, разрастване на секс-индустрията и детската проституция. Подпиши писмото, за да може тези, от които зависи бъдещето на нашите деца и семейства да проявят здрав разум за спиране на това безумие!

Уважаеми г-н Плевнелиев, уважаеми г-н Борисов, уважаема г-жо Цачева,

С това писмо изразявам своята загриженост във връзка с подготвяния проектозакон за легализиране на проституцията у нас, предвид последствията от подобна политика, а именно:

Легализирането на проституцията узаконява организираната престъпност.
Легализирането на проституцията узаконява сводниците, публичните домове и клиентите. Легализирането на проституцията е узаконяване на цялата индустрия с платени сексуални услуги. Така проституцията се превръща в нормален бизнес. Мръсните пари изведнъж стават чисти. Незаконните действия стават законни. За една нощ сводниците се превръщат в легитимни бизнесмени и предприемачи. В страните, легализирали проституцията, голяма част от този бизнес продължава да е нелегален. Откритите публични домове в повечето случаи служат за параван на нелегалните. Установено е, че с легализирането на проституцията нелегалната и уличната проституция не намаляват, но в повечето случаи се увеличават.

Легализирането на проституцията води до превръщането на насилието срещу жените в нормално явление. 
Мъжете, които преди това не са си и помисляли да търсят проститутка, започват да смятат, че след легализирането на проституцията, жената може да бъде третирана като сексуален обект.

Легализирането създава култура на проституция.
Легализирането на проституцията има отрицателно въздействие върху положението и всекидневието на жените, на които се гледа като на стока за сексуалнo развлечение, а платеният секс се превръща в безобидно забавление.

Легализацията разраства секс-индустрията. 
В Холандия например, секс-индустрията се е разраснала с 25% след легализирането й. Броят на публичните домове в Швейцария се удвоява няколко години след частичното легализиране на проституцията. Повечето от тези публични домове не плащат данъци и много от тях са незаконни.

Легализирането на проституцията води до увеличаване на детската проституция. 
Обратно на схващането, че наличието на закон, регламентиращ проституцията, ще намали детската проституция, опитът на страните, легализирали проституцията, свидетелства за нейното разрастване. В Холандия от 4,000 проституиращи деца през 1996 г. след легализирането на проституцията броят им нараства на 15,000 през 2001 г.
Детската проституция драматично се е увеличила в щата Виктория в сравнение с другите австралийски щати, където проституцията не е узаконена.

Легализирането на проституцията води до увеличаване трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Легализирането води до много по-голямо търсене на млада и свежа плът, следователно – до трафик и склоняване на млади момичета към проституция, за да се задоволи търсенето. Един такъв закон ще направи България входна врата за жени и деца от други по-бедни страни към секс-индустрията у нас и в Западна Европа.

Във връзка с гореизложеното най-учтиво настоявам:

1. Да предприемете необходимите законови мерки, според дадените Ви правомощия, за противопоставяне на легализацията на проституцията в Република България.

2. За вашето официално становище във връзка с повдигнатите в настоящото писмо аргументи, съобразено с действащото у нас законодателство и с международните актове, към които страната ни се е присъединила.

3. Да се организира и проведе широк обществен дебат по темата с адекватно медийно покритие и да се запознае българската общественост с различните мнения и становища относно негативите и позитивите от въвеждане на подобно законодателство.

С уважение,

Не желая узаконяване на проституцията в България!

Уважаеми г-н Плевнелиев, Уважаеми г-н Борисов, Уважаема г-жо Цачева,

С това писмо изразявам своята загриженост във връзка с подготвяния проектозакон за легализиране на проституцията у нас, предвид последствията от подобна политика, а именно:

Легализирането на проституцията узаконява организираната престъпност.  Легализирането на проституцията узаконява сводниците, публичните домове и клиентите. Легализирането на проституцията е узаконяване на цялата индустрия с платени сексуални услуги. Така проституцията се превръща в нормален бизнес. Мръсните пари изведнъж стават чисти. Незаконните действия стават законни. За една нощ сводниците се превръщат в легитимни бизнесмени и предприемачи. В страните, легализирали проституцията, голяма част от този бизнес продължава да е нелегален. Откритите публични домове в повечето случаи служат за параван на нелегалните. Установено е, че с легализирането на проституцията нелегалната и уличната проституция не намаляват, но в повечето случаи се увеличават.

Легализирането на проституцията води до превръщането на насилието срещу жените в нормално явление.  Мъжете, които преди това не са си и помисляли да търсят проститутка, започват да смятат, че след легализирането на проституцията, жената може да бъде третирана като сексуален обект.

Легализирането създава култура на проституция. Легализирането на проституцията има отрицателно въздействие върху положението и всекидневието на жените, на които се гледа като на стока за сексуалнo развлечение, а платеният секс се превръща в безобидно забавление.

Легализацията разраства секс-индустрията.  В Холандия например, секс-индустрията се е разраснала с 25% след легализирането й. Броят на публичните домове в Швейцария се удвоява няколко години след частичното легализиране на проституцията. Повечето от тези публични домове не плащат данъци и много от тях са незаконни.

Легализирането на проституцията води до увеличаване на детската проституция.  Обратно на схващането, че наличието на закон, регламентиращ проституцията, ще намали детската проституция, опитът на страните, легализирали проституцията, свидетелства за нейното разрастване. В Холандия от 4,000 проституиращи деца през 1996 г. след легализирането на проституцията броят им нараства на 15,000 през 2001 г. Детската проституция драматично се е увеличила в щата Виктория в сравнение с другите австралийски щати, където проституцията не е узаконена.

Легализирането на проституцията води до увеличаване трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Легализирането води до много по-голямо търсене на млада и свежа плът, следователно – до трафик и склоняване на млади момичета към проституция, за да се задоволи търсенето. Един такъв закон ще направи България входна врата за жени и деца от други по-бедни страни към секс-индустрията у нас и в Западна Европа.

Във връзка с гореизложеното най-учтиво настоявам:

  1. Да предприемете необходимите законови мерки, според дадените Ви правомощия, за противопоставяне на легализацията на проституцията в Република България.

  2. За вашето официално становище във връзка с повдигнатите в настоящото писмо аргументи, съобразено с действащото у нас законодателство и с международните актове, към които страната ни се е присъединила.

  3. Да се организира и проведе широк обществен дебат по темата с адекватно медийно покритие и да се запознае българската общественост с различните мнения и становища относно негативите и позитивите от въвеждане на подобно законодателство.

С уважение,

%%вашият подпис%%

34 подписи = 2% на целта
0
1,700

 

Асоциация Общество и Ценности ще защити личните ви данни и ще ви държи информирани за тази и други кампании.
Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.