Изберете страница

Дай своя глас за ненамеса в сферата на семейството на посланиците на САЩ, Австрия, Белгия, Великобритания, Дания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Финландия, Франция, Хърватия, Швеция, Нидерландия, Норвегия и Южна Африка подкрепили гей-парада на 27 юни 2015г. в София с петицията по-долу:

Ваше Превъзходителство,

Подкрепата Ви на гей-парада в София дълбоко ме възмути. С този акт на намеса във вътрешните работи на България Вие оказвате политически натиск за промяна на семейните ценности и нагласите на обществото по отношение на семейството.

Конституцията на Република България ясно дефинира българското семейство като съюз между един мъж и една жена. Бъдещето на България – нашите деца – е немислимо без майки и бащи. Здравите семейства са залог и основа за здраво общество. Желанието ни е българското общество и най-вече децата да живеят в страна, която утвърждава семейните ценности и поощрява изграждането на здрави и щастливи семейства.

Вашата политическа подкрепа на гей-парада и културните събития, които го съпътстват, е не само вмешателство в сфери, които не са във Вашата юрисдикция (като нарушаването на чл. 41 на Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961г.), но и натиск за редефиниране на семейството в България.

Във връзка с гореизложеното, апелирам към Вас за ненамеса във вътрешните работи на страната ни по отношение на семейството и децата. Считам за по-нужно от всякога страната Ви да съдейства за укрепване на семейството, чрез насърчаване на политики утвърждаващи семейните ценности и интереса на децата.

Най-учтиво настоявам за въздържане подкрепата Ви на подобни мероприятия вбъдеще, за което предварително благодаря.

С уважение,

Не посягайте на семейството в България!

Ваше Превъзходителство,

Подкрепата Ви на гей-парада в София дълбоко ме възмути. С този акт на намеса във вътрешните работи на България Вие оказвате политически натиск за промяна на семейните ценности и нагласите на обществото по отношение на семейството.

Конституцията на Република България ясно дефинира българското семейство като съюз между един мъж и една жена. Бъдещето на България – нашите деца – е немислимо без майки и бащи. Здравите семейства са залог и основа за здраво общество. Желанието ни е българското общество и най-вече децата да живеят в страна, която утвърждава семейните ценности и поощрява изграждането на здрави и щастливи семейства.

Вашата политическа подкрепа на гей-парада и културните събития, които го съпътстват, е не само вмешателство в сфери, които не са във Вашата юрисдикция (като нарушаването на чл. 41 на Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961г.), но и натиск за редефиниране на семейството в България.

Във връзка с гореизложеното, апелирам към Вас за ненамеса във вътрешните работи на страната ни по отношение на семейството и децата. Считам за по-нужно от всякога страната Ви да съдейства за укрепване на семейството, чрез насърчаване на политики утвърждаващи семейните ценности и интереса на децата.

Най-учтиво настоявам за въздържане подкрепата Ви на подобни мероприятия вбъдеще, за което предварително благодаря.

С уважение,

%%вашият подпис%%

33 подписи = 3% на целта
0
1,000

 

Асоциация Общество и Ценности ще ви държим информирани за тази и други кампании. 
Асоциация Общество и Ценности защитава личните ви данни и вашият email адрес няма да бъде показван или предоставян на трети страни.
Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.