Изберете страница

АКО СТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО ЩЕ УЧАСТВА В ИЗБОРИТЕ НА 2 ОКТОМВРИ, ВИ КАНИМ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ДЕКЛАРАЦИЯТА „ГЛАСУВАМ ЗА СЕМЕЙСТВОТО 2022“ ПО-ДОЛУ И АКО СТЕ СЪГЛАСНИ С НЕЯ, ИЛИ С ЧАСТ ОТ НЕЯ, ДА ЗАЯВИТЕ ПОДКРЕПАТА СИ.

ЗА ЦЕЛТА НИ ИЗПРАТЕТЕ ИМЕЙЛ, по възможност до 25 септември, на: sva@sva.bg с текст „Подкрепям изцяло декларацията – Гласувам за семейството 2022““ или „Подкрепям следните: ……. точки от декларацията „Гласувам за семейството 2022,““ заедно с Вашите имена, политическата партия и телефон за връзка с Вас. 

Декларацията е основана на Конституцията и на действащото в страната ни вътрешно и международно законодателство* и продължава да бъде отворена за подкрепа, било то пълна или частична.

Под декларацията по-долу ще видите получената до 29 септември, 2022г. подкрепа. 

ДЕКЛАРАЦИЯ – ГЛАСУВАМ ЗА СЕМЕЙСТВОТО 2022

В работата си, като председател на партията, която представлявам, публично поемам ангажимент и обещавам, в 48-то Народно събрание:

1.    Да се застъпвам за утвърждаване на семейството, основано на доброволния брачен съюз между един мъж и една жена, съгласно Конституцията ни, и като най-добрата среда за отглеждането и развитието на децата.

2.    Да признавам различията между мъжа и жената, тяхната уникална роля за пълноценното развитие на децата, като се противопоставям на политики, насочени към заличаване на половите различия в общественото пространство чрез въвеждане на пол и полова идентичност различни от биологичните, зачитайки същевременно с това равнопоставеността на половете.

3.    Да се застъпвам за зачитането на първостепенното право и отговорност на родителите за отглеждането, възпитанието, здравето и образованието на техните деца, съгласно избора и убежденията им, като се противопоставя на системното сексуално образование в детските градини и училища.

4.  Да се застъпвам и активно да насърчавам правата на човека, включително човешкият живот и достойнство, свободата на словото, съвестта и религията.

5. Да съдействам за приемане на политики и създаване на такива икономически условия, които осигуряват достоен живот на семействата,  насърчават раждаемостта и допринасят за справяне с демографската криза.

6.  Да отстоявам и защитавам принципа на субсидиарност в Европейския съюз, като основен принцип в стандартите за борба с дискриминацията, като се застъпвам за правото на страната ни, съгласно договора на ЕС, сама да определя политиката си в сферата на брака и семейството, родителските права, образованието и здравеопазването.


Декларацията по-горе е подкрепена изцяло от председателите на следните политически формации, като пред имената на партиите е посочен номера, под който ще се явят, било то самостоятелно или в участие с други:

№ 2 ПП ”Български съюз за директна демокрация

№ 5 ПП ВМРО

№ 8  ПП Общество за нова България, които се явяват съвместно с НФСБ, под името на НФСБ

Председател на Общество за нова България е Маргарит Мицев, 23 МИР София, 1 МИР Благоевград

№14 ПП “Възраждане” 

№15 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ и Партия СВОБОДА, част от коалиция “Български възход” 

Председател на Партия на ЗЕЛЕНИТЕ е Владимир Николов, №102, 25 МИР СОФИЯ

Председател на ПП СВОБОДА е Владимир Симеонов, №102, 23 МИР СОФИЯ

№ 28 ПП ЕКОГЛАСНОСТ, част от коалиция „БСП за България“ 

Председател на ПП ЕКОГЛАСНОСТ е Емил Георгиев, № 102, 25 МИР СОФИЯ

Декларацията получи подкрепа и от Християнреформистката партия, която няма да участва на тези избори.

Чрез петициите си за защита достойнството и свободата на личността, брака и семейството платформата „Граждани в действие“ е получила подкрепата на над 70 000 граждани и на над 90 граждански и родителски организации в страната ни до момента. Ще се радваме нашите съмишленици и партньори да научат за тях!

Ако желаете да Ви информираме за тази и други кампании в защита на семейните ценности – абонирайте се за безплатния електронен бюлетин ОТТУК!

Кампанията се осъществява от Асоциация Общество и Ценности, администратор на платформата, в партньорство с Национална Асоциация Поход за Семейството. 

Декларацията цели да ангажира подкрепилите я лидери на политически партии да съдействат за утвърждаване на човешкото достойнство и свобода, брака и семейството, като основна градивна единица на всяко общество и най-добрата среда за отглеждането и развитието на децата, в случай че бъдат избрани.

*Текстовете на декларацията по-горе се основават на:
Конституцията на Република България; Конвенцията за защита правата на детето; Международния пакт за гражданските и политическите права (чл. 18, т. 5); Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи (чл. 2 от Протокол № 1); Конвенцията на ООН за правата на детето (чл. 5 и чл. 11, т. 2); Всеобщата декларация за правата на човека; Закона за училищното и предучилищното образование (чл. 3, ал. 2 и чл. 11, т. 2); Хартата за основните права на Европейския съюз чл. 5, чл. 6, Договора за ЕС; Резолюция за защита на семейството на ООН (A/HRC/29/L.25), юли 2015 г.; Решение № 13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд по повод Истанбулската конвенция, както и на над 100 мащабни проучвания за ефекта от системното сексуално образование. (Последното е заложено в Национална здравна стратегия 2021-2030 да бъде въведено в българските детски градини и училища под името: системно здравно и сексуално образование.)

СЛЕДВАТ ЧАСТ ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО АКТИВНО ПОДКРЕПЯТ СТАНОВИЩАТА И ПЕТИЦИИТЕ, НА ПЛАТФОРМАТА“ ГРАЖДАНИ В ДЕЙСТВИЕ“, ЗА ОТСТОЯВАНЕ НА ИЗБРОЕНИТЕ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО-ГОРЕ ЦЕННОСТИ:

1. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ, МИХАЕЛА ДЖОРГОВА

2. СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

3. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, Д-Р РАДКО ХАНДЖИЕВ

4. СДРУЖЕНИЕ ЛОГОС ГЛОБАЛ ВИЖЪН – БЪЛГАРИЯ, МАРИНА ДИМИТРОВА

5. ФОНДАЦИЯ КОРНЪРСТОУН, МАЯ ХРИСТОЗОВА

6. ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО

7. ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ, ИНЖ. НОНКА МАТОВА

8. СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И ПРОСВЕТА, ДИМИТРИНКА СИМЕОНОВА

9. ФОНДАЦИЯ СЪЖИВЛЕНИЕ, ЛИНА ХОТНИШКА

10. СДРУЖЕНИЕ СТРЕЛКОВИ КЛУБ ТРАКИЙСКИ ЮНАК, ИНЖ. НОНКА МАТОВА

11. БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА МЕДИЦИНСКА АСОЦИАЦИЯ, Д-Р КИРИЛ СВИЛЕНОВ

12. СДРУЖЕНИЕ ИЗБОР ЗА ЖИВОТ, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

13. СДРУЖЕНИЕ БАРСЪ, ЛЮБОМИР ДАНКОВ

14. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ, ИВЕЛИНА ВОЙНОВА

15. ФОНДАЦИЯ СЕД, ИВАН СТОИЦЕВ

16. СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИНА, ВЕСЕЛИНА САВОВА

17. ФОНДАЦИЯ АКТУАЛНИ МЛАДЕЖИ, ИЛИЯН ЕВТИМОВ

18. ФОНДАЦИЯ ПЪТ КЪМ ЧОВЕКА, ИВАН РАДИЧЕВ

19. ФОНДАЦИЯ ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, ЛИЛИ ТОДОРОВА

20. ФОНОДАЦИЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСЕКИ, РОСЕН ЙЕРОТЕЕВ

21. ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ СИ СТРУВА, ЛИГИЯ МЛАДЕНОВА

22. КАУЗА СЪБУДИ СЕ, ИВАН РАДИЧЕВ

23. РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, АДВ. ВЛАДИМИР ШЕЙТАНОВ

24. АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕТЪР ПОРУМБАЧАНОВ

25. СДРУЖЕНИЕ НОВ ЖИВОТ, ДИМИТРИНА ИВАНОВА

26. ФОНДАЦИЯ ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ, АДВ. ДИМИТЪР СПИЛКОВ

27. ПРАВОЗАЩИТНА ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДА ЗА ВСЕКИ, АДВ. ВИКТОР КОСТОВ

28. ФОНДАЦИЯ МОСТ НА ПРЕСИЧАНЕ, ЖЕЛЯНА ХРИСТОВА

29. АСОЦИАЦИЯ СЕДИФ, БОРИС ТАНУШЕВ

30. ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА НА РОДИТЕЛИТЕ – ПАЗАРДЖИК, ГРОЗДАНА ЯНТРОВА

31. ИНСТИТУТ ЗА ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО, АДВ. ЛЪЧЕЗАР ПОПОВ

32. ФОНДАЦИЯ ВЪЗСТАНОВИ ЖИВОТ, ДЖОШУА ИЛИЕВ

33. ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТ, АДВ. ДИНЬО БОЗАДЖИЕВ

34. ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И БЪДЕЩЕ, ВЕНЕТА МЕРК

35. ИНСТИТУТ НА СВОБОДНИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ „ХИСТОРЕОН“, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

36. ФОНДАЦИЯ СВЕТЛИНА НА БАЛКАНИТЕ, ИВАН ВЪЛКОВ

37. АГЕНЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ, ИВАНКА ГЬОБЕКЛИЕВА

38. ФОНДАЦИЯ ХИП БЪЛГАРИЯ, ПАВЕЛ ИВАНОВ

39. ФОНДАЦИЯ САРРА, БОЖИДАРА ЙОРДАНОВА

40. СДРУЖЕНИЕ ПЪТ КЪМ СВОБОДАТА, ДИМА КАРПОВ

41. ФЕДЕРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ

42. СДРУЖЕНИЕ ЕТИКА В МЕДИЦИНАТА, ЕКАТЕРИНА СТАНЧЕВА 

43. ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СЕМЕЙСТВОТО

44. БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛСКИ ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ, ЛЮДМИЛА ДУКОВА

45. АСОЦИАЦИЯ ФОРУМ, МАРИЯ КАРАГЬОЗОВА  И ДР.

По повод изборите през юли 2021г. поканихме всички кандидати за народни представители да подкрепят декларацията „Гласувам за семейството“. Повече за кампанията и имената на подкрепилите я тогава народни представители може да видите на: https://civilactionbg.com/glasuvam-za-semeistvoto/

С изпращането на посочената информация в подкрепа на декларацията „За децата и семейството“ Вие давате съгласието си Вашите имена и  името на партията/коалицията, на която сте председател да бъдат оповестени в сайта на инициативата и в материалите, свързани с кампанията. Вие също така се съгласявате данните Ви да бъдат използвани за целите на кампанията. Предоставената информация за контакт ще бъде използвана съгласно GDPR политиката на Асоциация Общество и Ценности, администратор на Граждани в действие (www.civilactionbg.com) и няма да бъде публикувана и видима в сайта.

Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.