Изберете страница

В началото на 2022г. Европейската комисия ще предложи за гласуване в Съвета на ЕС задължителни правила за борба с насилието, основани на неприетата от ЕС Истанбулска конвенция. Те ще са част от директивата за джендър основано насилие, която включва пол и полова идентичност, различни от биологичните. Приемането на тази директива ще заобиколи разпоредбите на Конституцията на Република България и решение № 13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд, по повод Истанбулската конвенция. Тя ще задължи страната ни да промени законодателството в редица области.

Недопустимо е да жертваме здравето и благополучието на децата подкрепяйки редефинирането на основни понятия, водещи до насърчаване промяната на пола и половата идентичност от ранна възраст. Категорично сме против насилието под каквато и да е форма. Невъзможно е обаче да защитим жените от насилие ако не вземем предвид различията между мъжете и жените и насърчаваме равнопоставен достъп и възможности на биологични мъже, излагащи на реална опасност сигурността, здравето и живота на деца и жени.

Подкрепи петицията по-долу, с която настояваме управляващите да спазят Конституцията на страната ни и да отхвърлят директивата за джендър основано насилие и включването му като нова област на престъпления в ЕС!

 

Уважаеми дами и господа,

В началото на 2022г. Европейската комисия ще представи за гласуване в Съвета на ЕС директива за справяне с джендър насилието и признаването му като нова област на престъпления в ЕС[1].

Ако бъде приета директивата, включваща пол и полова идентичност, различни от биологичните, тя ще има предимство над нормите на вътрешното ни право и ще породи задължение за България да промени законодателството си. Тя ще заобиколи и на практика ще обезсмисли приложимите разпоредби на Конституцията на Република България и решение № 13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд[2].

Категорично сме против насилието под каквато и да е форма. Действащото в страната ни законодателство обхваща престъпленията, които всяка форма на агресия може да причини. Считаме, че разширяването на списъка на престъпленията с включване на джендър основано насилие, по никакъв начин не е оправдано и не следва да попада в чл. 83 на Договора за функционирането на ЕС. Освен че има строго идеологическа основа то не попада в област на особено тежка престъпност, налагаща необходимост за общо противодействие.

Невъзможно е да защитим жените от насилие ако не вземем предвид различията между мъжете и жените и насърчаваме равнопоставен достъп и възможности на биологични мъже, излагащи на реална опасност сигурността, здравето и живота на деца и жени[3]. Недопустимо е да жертваме здравето и благополучието на децата подкрепяйки редефинирането на основни понятия, водещи до насърчаване промяната на пола и половата идентичност от ранна възраст[4].

В решение №13 от 27.07.2018 г. на Конституционния съд на България, по отношение на пола и защитата на жени, във връзка с Истанбулската конвенция се посочва:

“Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон.

Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност.“

Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент”[5].

Припомняме Ви, че решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани, съгласно чл. 14 ал.6 от закона за Конституционния съд.

Във връзка с гореизложеното настоятелно Ви молим да спазите Конституцията на България и да гласувате против директивата за джендър основаното насилие и включването му като нова област на престъпления в ЕС.

С уважение*,

 

Отхвърлете джендър директивата на ЕС

  

Уважаеми дами и господа,

В началото на 2022г. Европейската комисия ще представи за гласуване в Съвета на ЕС директива за справяне с джендър насилието и признаването му като нова област на престъпления в ЕС .

Ако бъде приета директивата, включваща пол и полова идентичност, различни от биологичните, тя ще има предимство над нормите на вътрешното ни право и ще породи задължение за България да промени законодателството си. Тя ще заобиколи и на практика ще обезсмисли приложимите разпоредби на Конституцията на Република България и решение № 13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд .

Категорично сме против насилието под каквато и да е форма. Действащото в страната ни законодателство обхваща престъпленията, които всяка форма на агресия може да причини. Считаме, че разширяването на списъка на престъпленията с включване на джендър основано насилие, по никакъв начин не е оправдано и не следва да попада в чл. 83 на Договора за функционирането на ЕС. Освен че има строго идеологическа основа то не попада в област на особено тежка престъпност, налагаща необходимост за общо противодействие.

Невъзможно е да защитим жените от насилие ако не вземем предвид различията между мъжете и жените и насърчаваме равнопоставен достъп и възможности на биологични мъже, излагащи на реална опасност сигурността, здравето и живота на момичета и жени. Недопустимо е да жертваме здравето и благополучието на децата подкрепяйки редефинирането на основни понятия, водещи до насърчаване промяната на пола и половата идентичност от ранна възраст.

В решение №13 от 27.07.2018 г. на Конституционния съд на България, по отношение на пола и защитата на жени, във връзка с Истанбулската конвенция се посочва:

“Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон.

Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност."
Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент”.

Припомняме Ви, че решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани, съгласно чл. 14 ал.6 от закона за Конституционния съд.

Във връзка с гореизложеното настоятелно Ви молим да спазите Конституцията на България и да гласувате против директивата за джендър основаното насилие и включването му като нова област на престъпления в ЕС.

С уважение,

[your signature]

2,351 подписа

Споделете с приятели:

   

 

 

[1] https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12682-Combating-gender-based-violence-protecting-victims-and-punishing-offenders_en

https://trud.bg/ек-се-готви-да-прокара-неприетата-истанбулска-конвенция-под-формата-на-общи-правила/

[2] http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

[3] Предвижда се директивата да  се прилага широко и по отношение на ЛГБТИ, съгласно направените препоръки в проучването на EPRS

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)662640

[4] Проблеми при смяната на пола, документален филм (13мин): https://www.youtube.com/watch?v=f2q0sWwdH7U

[5] http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

 

Петицията е адресирана до: Министър-председателя на РБ и членовете на министерски съвет, министъра на външните работи, министъра на правосъдието, министъра на труда и социалната политика, с копие до: президента и омбудсмана на РБ

 


Вижте документалния филм по-долу показващ последствията от политиките за промяната на пола при подрастващите:

ПОДКРЕПИЛИ ПЕТИЦИЯТА ОРГАНИЗАЦИИ:

1. АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ, МИХАЕЛА ДЖОРГОВА

2. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

3. СВОБОДА ЗА ВСЕКИ, АДВ. ВИКТОР КОСТОВ

4. БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА МЕДИЦИНСКА АСОЦИАЦИЯ, Д-Р КИРИЛ СВИЛЕНОВ

5. ФОНДАЦИЯ ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ, ДИМИТЪР СПИЛКОВ

6. РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, АДВ. ВЛАДИМИР ШЕЙТАНОВ

7. ФОНДАЦИЯ АКТУАЛНИ МЛАДЕЖИ, ИЛИЯН ЕВТИМОВ

8. СДРУЖЕНИЕ ЛОГОС ГЛОБАЛ ВИЖЪН – БЪЛГАРИЯ, МАРИНА ДИМИТРОВА

9. ФОНДАЦИЯ КОРНЪРСТОУН, МАЯ ХРИСТОЗОВА

10. ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО

11. ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ, ИНЖ. НОНКА МАТОВА

12. ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ СИ СТРУВА, ЛИГИЯ МЛАДЕНОВА

13. СДРУЖЕНИЕ НОВ ЖИВОТ, ДИМИТРИНА ИВАНОВА

14. ФОНДАЦИЯ СВЕТЛИНА НА БАЛКАНИТЕ, ИВАН ВЪЛКОВ

15. СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И ПРОСВЕТА, ДИМИТРИНКА СИМЕОНОВА

16. ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА РОДИТЕЛИТЕ ПАЗАРДЖИК, ГРОЗДАНА ЯНТРОВА

17. СДРУЖЕНИЕ ПЪТ КЪМ СВОБОДАТА, ДИМА КАРПОВ

18. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕТЪР ПОРУМБАЧАНОВ

19. СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И БЪДЕЩЕ, ВЕНЕТА МЕРК

20. ФОНДАЦИЯ СЪЖИВЛЕНИЕ, ЛИНА ХОТНИШКА

21. ФОНДАЦИЯ ХИП БЪЛГАРИЯ, ПАВЕЛ ИВАНОВ

22. ФОНДАЦИЯ СЕД, ИВАН СТОИЦЕВ

23. СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛСКИ ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ, ЛЮДМИЛА ДУКОВА

24. ФОНДАЦИЯ САРРА, ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

25. СДРУЖЕНИЕ ИЗБОР ЗА ЖИВОТ, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

26. СДРУЖЕНИЕ БАРСЪ, ЛЮБОМИР ДАНКОВ

27. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ, ТОДОР ГЕОРГИЕВ

28. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ СПАСЕТЕ ДЕЦАТА, ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ

29. СДРУЖЕНИЕ АЕРНАТИВНА ЕНЕГРИЯ, АНДРЕЙ ЕДРЕВ

30. ФОНДАЦИЯ МИСИЯ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ФИЛИП РАШЕВ

31. БАЛКАНСКО АТОНСКО СДРУЖЕНИЕ, ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ

32. ФОНДАЦИЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСЕКИ, КАЛОЯН КУРДОМАНОВ

33. АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕТЪР ПОРУМБАЧАНОВ

34. СК САМСОН, СТОЯН ПАНАЙОТОВ

35. СК МИШЪН, ГЕОРГИ ИВАНОВ

36. СДРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА АНТИКОРУПЦИЯ И ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВАТА, АТАНАС АТАНАСОВ


Ако желаете да подкрепите Становището от името на организация, която представлявате изпратете ни вашите имена и името на организацията на: sva@sva.bg

* С подкрепата си на тази петиция вие приемате Политиката за поверителност и Правилата и условията на  www.civilactionbg.com.


 

Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.