Изберете страница
Много скоро се очаква Европейската комисия да подложи на гласуване включването на “слово на омраза” и “престъпления от омраза” в списъка на тежките престъпления на ЕС.  Това ще създаде сериозни предпоставки за злоупотреба и ще окаже сериозно влияние върху свободата на словото, убежденията и вярата. 

Законите за „реч на омраза“ се основават на субективни и неясни термини,  по които няма общоприета дефиниция в международните договори за правата на човека. Те се тълкуват различно и се налагат избирателно. Такива термини не могат да имат място в списъка с тежки престъпления на ЕС, като тероризъм и трафик на хора. 

Позицията на всяка една страна-членка на ЕС е от решаващо значение. Понастоящем България подкрепя тези политики, в лицето на правосъдния ни министър. Подкрепете петицията по-долу, за да можем заедно да защитим свободата на словото!

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОРДАНОВА,

Долуподписаните граждани и граждански организации сме силно обезпокоени от намерението Ви[1] България да подкрепи включването на “словото на омраза” и “престъпленията от омраза”, като „престъпления на ЕС,“ наравно с тероризма, организираната престъпност, трафика на хора и сексуалната експлоатация на жени и деца.

Загрижени сме, поради начина, по който тези термини се прилагат, чрез съответното вътрешно законодателство, засягайки пряко свободата на словото, вярата и убежденията. Въвеждането им ще доведе до нова форма на потисничество, дискриминация, несправедливост и разделение на обществото, поради несправедливо и неравностойно третиране на едно и също престъпление.

Терминът „слово на омразата“ няма общоприета дефиниция. Той не е използван в нито един от основните международни договори за правата на човека[2] и не е ясно определен от Европейския съд по правата на човека или друг международен съд.

Законите за „словото на омраза“ се основават на субективни и неясни термини, като: „обида“, „омаловажаване“ и „засягане“, като се тълкуват непоследователно и се налагат избирателно. Те създават широки предпоставки за злоупотреба и оказват сериозно влияние върху свободата на словото и религиозната свобода. В много случаи фактът, че казаното е очевидно вярно, не е защита.

Редица европейски страни[3] са приели крайни закони за речта на омраза, с правоприлагане, насочено срещу онези, които не споделят вижданията на властимащите по определени въпроси.

Обезпокоени сме, понеже все по-често виждаме, че който дискутира научно въпроса за възникването, рисковете и последствията от нехетеросексуалното поведение или се противопоставя на опитите за редефиниране на пола, половата идентичност или на брака между мъж и жена, рискува да бъде тормозен, стигматизиран и изключен от публичния дебат.

Пресен пример за това е продължителният процес срещу г-жа Пайви Расенен, член на финландския парламент и бивш вътрешен министър, лекар и майка на пет деца, която бе изправена пред три наказателни обвинения, поради това, че публично е споделила убежденията си за брака и сексуалността[4]. Мартина Навратилова и Джоан Роулинг са други примери за това[5].

В едно демократично общество не би следвало защитата на правата и свободата на дадена група хора да бъде за сметка правата и свободата на други групи хора, когато става дума за фундаментални права, каквито са свободата на изразяване и свободата на словото, гарантирани ни от Конституцията на България – чл.39, Всеобщата декларация за правата на човека – чл.19, Международния пакт за граждански и политически права – чл.19, Европейската конвенция за правата на човека – чл.10 и Хартата на основните права на ЕС – чл.11.

Разпоредбите на Конституцията, на вътрешното наказателно, гражданско и административно право в България осигуряват защита за всеки в страната ни срещу различните форми на дискриминация и нарушаване на човешките права[6].

Считаме, че субективни и отворени за интерпретация термини, по които няма ясни и общоприети от страните членки определения, нямат място в списъка с престъпления на ЕС, като тероризъм и трафик на хора.

Във връзка с гореизложеното апелираме към Вас да се противопоставите на включването на “словото на омраза” и “престъпленията от омраза”, като “престъпления на ЕС”.

С уважение,

 

Защити свободата на словото

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОРДАНОВА,

Долуподписаните граждани и граждански организации сме силно обезпокоени от намерението Ви[1] България да подкрепи включването на “словото на омраза” и “престъпленията от омраза”, като „престъпления на ЕС,“ наравно с тероризма, организираната престъпност, трафика на хора и сексуалната експлоатация на жени и деца. 

Загрижени сме, поради начина, по който тези термини се прилагат, чрез съответното вътрешно законодателство, засягайки пряко свободата на словото, вярата и убежденията. Въвеждането им ще доведе до нова форма на потисничество, дискриминация, несправедливост и разделение на обществото, поради несправедливо и неравностойно третиране на едно и също престъпление.

Терминът „слово на омразата“ няма общоприета дефиниция. Той не е използван в нито един от основните международни договори за правата на човека[2] и не е ясно определен от Европейския съд по правата на човека или друг международен съд.

Законите за „словото на омраза“ се основават на субективни и неясни термини, като: „обида“, „омаловажаване“ и „засягане“, като се тълкуват непоследователно и се налагат избирателно. Те създават широки предпоставки за злоупотреба и оказват сериозно влияние върху свободата на словото и религиозната свобода. В много случаи фактът, че казаното е очевидно вярно, не е защита. 

Редица европейски страни[3] са приели крайни закони за речта на омраза, с правоприлагане, насочено срещу онези, които не споделят вижданията на властимащите по определени въпроси. 

Обезпокоени сме, понеже все по-често виждаме, че който дискутира научно въпроса за възникването, рисковете и последствията от нехетеросексуалното поведение или се противопоставя на опитите за редефиниране на пола и половата идентичност или на брака между мъж и жена, рискува да бъде тормозен, стигматизиран и изключен от публичния дебат.

Скорошен пример за това е продължителният процес срещу г-жа Пайви Расенен, член на финландския парламент и бивш вътрешен министър, лекар и майка на пет деца, която бе изправена пред три наказателни обвинения, поради това, че публично е споделила убежденията си за брака и сексуалността[4]. Мартина Навратилова и Джоан Роулинг са други примери за това[5].

В едно демократично общество не би следвало защитата на правата и свободата на дадена група хора да бъде за сметка правата и свободата на други групи хора, когато става дума за фундаментални права, каквито са свободата на изразяване и свободата на словото, гарантирани ни от Конституцията на България - чл.39, Всеобщата декларация за правата на човека - чл.19, Международния пакт за граждански и политически права - чл.19, Европейската конвенция за правата на човека - чл.10 и Хартата на основните права на ЕС - чл.11. 

Разпоредбите на Конституцията, на вътрешното наказателно, гражданско и административно право в България осигуряват защита за всеки в страната ни срещу различните форми на дискриминация и нарушаване на човешките права[6].

Считаме, че субективни и отворени за интерпретация термини, по които няма ясни и общоприети от страните членки определения, нямат място в списъка с престъпления на ЕС, като тероризъм и трафик на хора. 

Във връзка с гореизложеното апелираме към Вас да се противопоставите на включването на “словото на омраза” и “престъпленията от омраза”, като “престъпления на ЕС”.

С уважение,

[1] https://www.justice.government.bg/home/index/7286a542-7604-4cb5-aa23-eec59dd399ab

[2] Според Европейският съд по правата на човека даването на определение на речта на омразата е трудно, тъй като тя може да бъде \"прикрита зад изявления, които на пръв поглед може да изглеждат рационални или нормални\" Council of Europe, Hate Speech Factsheet at p.2 (updated November 2008).

[3] В Австрия „обидата или омаловажаването с намерението да се наруши човешкото достойнство на другите“ води до двугодишна присъда в затвора. В Гърция „публичната обида на Бог“ води до присъда от две години затвор, а разпалването на омраза срещу унгарската държава може да бъде наказано с три години затвор. (Виж раздел 283 от Австрийския наказателен кодекс, раздел 198 от Гръцкия наказателен кодекс и член IX (5) от Конституцията на Унгария.) 

[4] https://conservative.bg/na-sud-zaradi-citat-ot-bibliata-interview-s-paivi-rasanen/

[5] Писателката Джоан Роулинг https://trud.bg/джоан-роулинг-забранена-от-джендърите/ Световната шампионка по тенис Мартина Навратилова, лесбийка и ЛГБТИ активистка https://www.sva.bg/106110861084108610891077108210891091107210831080107910981084/6100759

[6] Престъпленията от омраза, включително речта на омразата, са разгледани в гл. 3 от българския Наказателен кодекс. Законът за защита от дискриминация забранява всички форми на пряка и непряка дискриминация въз основа на 19 основания; включително „сексуална ориентация“ (чл. 4) и такива действия са криминализирани в глава трета от НK.

%%вашият подпис%%

2,402 подписи = 40% на целта
0
6,000

[1] https://www.justice.government.bg/home/index/7286a542-7604-4cb5-aa23-eec59dd399ab

[2] Според Европейският съд по правата на човека даването на определение на речта на омразата е трудно, тъй като тя може да бъде „прикрита зад изявления, които на пръв поглед може да изглеждат рационални или нормални“ Council of Europe, Hate Speech Factsheet at p.2 (updated November 2008).

[3] В Австрия „обидата или омаловажаването с намерението да се наруши човешкото достойнство на другите“ води до двугодишна присъда в затвора. В Гърция „публичната обида на Бог“ води до присъда от две години затвор, а разпалването на омраза срещу унгарската държава може да бъде наказано с три години затвор. (Виж раздел 283 от Австрийския наказателен кодекс, раздел 198 от Гръцкия наказателен кодекс и член IX (5) от Конституцията на Унгария.)

[4] https://conservative.bg/na-sud-zaradi-citat-ot-bibliata-interview-s-paivi-rasanen/

[5] Писателката Джоан Роулинг https://trud.bg/джоан-роулинг-забранена-от-джендърите/ Световната шампионка по тенис Мартина Навратилова, лесбийка и ЛГБТИ активистка https://www.sva.bg/106110861084108610891077108210891091107210831080107910981084/6100759

[6] Престъпленията от омраза, включително речта на омразата, са разгледани в гл. 3 от българския Наказателен кодекс. Законът за защита от дискриминация забранява всички форми на пряка и непряка дискриминация въз основа на 19 основания; включително „сексуална ориентация“ (чл. 4) и такива действия са криминализирани в глава трета от НK.


Писмото е адресирано до: НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА, МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
С копие до: ПРЕЗИДЕНТА, МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, МВнР, НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 47 НС, ОМБУДСМАНА, БПЦ, МЕДИИТЕ

 

ПОДКРЕПИЛИ ПЕТИЦИЯТА ОРГАНИЗАЦИИ ДО МОМЕНТА*:

1. АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ, МИХАЕЛА ДЖОРГОВА

2. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

3. СДРУЖЕНИЕ ЕТИКА В МЕДИЦИНАТА, ЕКАТЕРИНА СТАНЧЕВА 

4. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, Д-Р РАДКО ХАНДЖИЕВ 

5. ФОНДАЦИЯ ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ, ДИМИТЪР СПИЛКОВ

6. ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО

7. ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ, ИНЖ. НОНКА МАТОВА

8. ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ СИ СТРУВА, ЛИГИЯ МЛАДЕНОВА

9. СДРУЖЕНИЕ НОВ ЖИВОТ, ДИМИТРИНА ИВАНОВА

10. СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И ПРОСВЕТА, ДИМИТРИНКА СИМЕОНОВА

11. АСОЦИАЦИЯ СЕДИФ, БОРИС ТАНУШЕВ

12. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕТЪР ПОРУМБАЧАНОВ

13. ФОНДАЦИЯ СЕД, ИВАН СТОИЦЕВ

14. СДРУЖЕНИЕ ИЗБОР ЗА ЖИВОТ, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

15. СДРУЖЕНИЕ БАРСЪ, ЛЮБОМИР ДАНКОВ

16. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ, ИВЕЛИНА ВОЙНОВА

17. СДРУЖЕНИЕ СТРЕЛКОВИ КЛУБ ТРАКИЙСКИ ЮНАК, ИНЖ. НОНКА МАТОВА

18. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ, ЗДРАВКО МЛАДЕНОВ

19. ФОНДАЦИЯ МОСТ НА ПРЕСИЧАНЕ, ЖЕЛЯНА ХРИСТОВА

20. ФОНДАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА СПРАВЕДИВОСТ, ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

21. ФОНДАЦИЯ САРРА, БОЖИДАРКА ЙОРДАНОВА

22. ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА НА РОДИТЕЛИТЕ – ПАЗАРДЖИК, ГРОЗДАНА ЯНТРОВА

23. СДРУЖЕНИЕ РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, АДВ. ВЛАДИМИР ШЕЙТАНОВ

24. СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И БЪДЕЩЕ, ВЕНЕТА МЕРК

25. ФОНДАЦИЯ СВЕТЛИНА НА БАЛКАНИТЕ, ИВАН ВЪЛКОВ

26. ПРАВОЗАЩИТНА ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДА ЗА ВСЕКИ, АДВ. Д-Р ВИКТОР КОСТОВ

27. ФОНДАЦИЯ ХИП БЪЛГАРИЯ, ПАВЕЛ ИВАНОВ

28. ФОНДАЦИЯ СЪЖИВЛЕНИЕ, ЛИНА ХОТНИШКА

29. ФОНДАЦИЯ МИСИЯ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ФИЛИП РАШЕВ

30. СДРУЖЕНИЕ ПЪТ КЪМ СВОБОДАТА, ДИМА КАРПОВ

31. СДРУЖЕНИЕ ЛОГОС ГЛОБАЛ ВИЖЪН БЪЛГАРИЯ, МАРИНА ДИМИТРОВА

32. ФОНДАЦИЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСЕКИ, РОСЕН ЙЕРОТЕЕВ

33. ФОНДАЦИЯ ПЪТ КЪМ ЧОВЕКА, ИВАН РАДИЧЕВ

34. ФОНДАЦИЯ АКТУАЛНИ МЛАДЕЖИ, ИЛИЯН ЕФТИМОВ

35. БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА МЕДИЦИНСКА АСОЦИАЦИЯ, Д-Р БЛАГОДАТКА НЕДЕЛЧЕВА

36. ФОНДАЦИЯ КОРНЪРСТОУН, МАЯ ХРИСТОЗОВА

37. МЛАДЕЖКИ КОНСЕРВАТИВЕН КЛУБ, КРИСТИЯН ЩКВАРЕК (ПРЕДСТАВИТЕЛ НА  ЕВРОПЕЙСКИТЕ КОНСЕРВАТОРИ И РЕФОРМИСТИ В БЪЛГАРИЯ)

38. ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТ, АДВ. ДИНЬО БОЗАДЖИЕВ

39. БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛСКИ ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ, ЛЮДМИЛА ДУКОВА

40. ФЕДЕРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ

 

 

 

 

* Списъка е в процес на допълване. Ако представлявате неправителствена организация и желаете да се присъедините с подкрепа на писмото по-горе, моля, изпратете ни Вашите имена и името на организацията, която представлявате на: sva@sva.bg

Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.